Storskalig optimering för distribuerad styrning

Det här doktorandprojektet undersöker topologin i nätverk, som exempelvis strukturen i ett hierarkiskt nätverk som används för skalbara beräkningar med tillämpningar inom reglerteknik i vid mening.
Optimering Kordal graf med motsvarande klickträd för distribuerade beräkningar.Exempel på användningsområden är systemidentifiering, maskininlärning och design av styrsystem.

Vi studerar även hur integritet påverkar möjliga prestandan och vilket mått av kommunikation som krävs mellan olika beräkningsagenter för att skapa de mest effektiva beräkningarna. Olika typer at datorplattformar kommer att undersökas.

Vi utvecklar även effektiv optimeringskod för generiska problemformuleringar. Relevanta tillämpningar finns inom olika typer av infrastruktur som trafik, vatten, gas, elektricitet och styrning i byggnader.

Forskare

WASP forskning inom optimering