Stort intresse för kurs i svenska

Antalet förstahandssökande till en kvalificerad kurs i svenska för icke-svensktalande studenter vid Linköpings universitet ökar kraftigt inför våren. 

del av svensk flagga Foto: Thor BalkhedKursen heter Qualifying Course in Swedish och är ettårig. Den är utformad för att ge en bra grund för fortsatta universitetsstudier.

I år är det 124 personer som har sökt utbildningen med Linköpings universitet som förstahandsalternativ. Det är en ökning med 63 procent jämfört med ifjol.

Konkurrensen om att få läsa kursen är mycket tuff. Utbildningen har 20 platser, men det görs ett mindre överintag så att 25 personer antas.

Generellt i landet är det något färre sökande till internationella utbildningar inför våren 2018. Linköpings universitet är ett undantag och ökar procentuellt mest i landet när det gäller internationella kurser och program på grundnivå.

På masternivå antar LiU bara studenter till hösten.


Senaste nytt från LiU