Strategisk samverkan ger LiU mer pengar

Linköpings universitet hamnar högt på listan när Vinnova fördelar pengar efter en ny modell som bygger på lärosätenas samverkan med omgivande samhälle.

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har av regeringen fått uppdraget att ta fram en modell som värderar lärosätenas samverkan med omgivande samhälle. Modellen ska användas i ett framtida resursfördelningssystem av basanslagen. 

LiU visar på en tydlig strategi med höga ambitioner och att strategin är väl förankrad inom universitetet. 

Nu har en första test med den nya modellen genomförts där 200 miljoner kronor avsatts för åren 2013-2016, och i den första utvärderingen 60 miljoner. LiU får 3,2 miljoner av dessa 60 miljoner och hamnar därmed bland de fem lärosäten som får mest pengar. Vinnovapengarna har fördelats till 27 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i frågor som rör samverkan. Bedömningen bygger på lärosätenas egna beskrivningar.

I Vinnovas beslut står bland annat att LiU visar på en tydlig strategi med höga ambitioner och att strategin är väl förankrad inom universitetet.
– LiU har alltid varit ett samverkande universitet. Det här är en bekräftelse på att även andra tycker det och att vi är på rätt väg med vår strategiska samverkan, kommenterar Jan Axelsson, samverkansdirektör, LiU.

Samverkansnyheter Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll