Strategiska forskningsområden

De strategiska forskningsområdena (SFO) är en satsning från regeringen för att skapa svensk världsledande forskning.
Universitetet får anslag inom fem områden och står som huvudsökande inom tre. LiU deltar även aktivt i transportforskning och E-vetenskap.

Strategisk forskningVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll