Strategiskt avtal mellan LiU och Norrköpings kommun

Ett strategiskt avtal har undertecknats mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Det innebär att ett långsiktigt, framtida samarbete är säkrat.

– Vi har haft en lång rad samarbeten oss emellan i 20 år, men nu manifesterar vi det, påpekade Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, vid undertecknandet av avtalet.

Han talade om samarbeten som går både djupt och högt och exemplifierade.

– En del samarbeten sker på ett djupt och praktiskt konkret lokalt plan. Det kan till exempel vara en student som hjälper till med matteundervisning på våra skolor. Andra samarbeten sker på ett högt plan, där vi tillsammans kan bidra till världsledande forskning på flera områden, däribland visualisering.

Rektor Helen Dannetun lyfte fram Campus Norrköping som Sveriges absolut vackrast campus.

– Här finns många samhällsrelevanta utbildningar och riktigt, riktigt vass forskning, poängterade hon.

Under avtalsceremonin presenterades några exempel på samarbeten mellan universitetet och kommunen, däribland Testmiljö Norrköping. Projektet har pågått i tre år och stöds av Vinnova. Det går ut på att främja äldres självständighet och öka deras möjlighet till att bo kvar hemma – om de vill det. Personer i två bostadsområden i Norrköping från 80 år och uppåt deltar. De får testa ny teknik i form av olika produkter, tjänster och arbetsprocesser och forskare följer projektet och dess resultat.

– Testpersonerna har bland annat testat intelligenta sårförband, ett framtida trygghetslarm och en smart läkemedelsdosett, berättade Ann-Christine Larsson från Testmiljö Norrköping.

Från 2017 permanentas projektet och ska nu drivas och utvecklas inom vård- och omsorgskontoret i Norrköping, eventuellt även mot andra grupper än äldre.

Ett annat samarbete, som fått mycket uppmärksamhet, är ett mentorsprojekt mellan LiU-studenter och elever på en skola i Hageby i Norrköping. Det kallas LuMiNk Akademin och har pågått i snart två år.

– Vi vill motivera och inspirera elever på högstadiet att våga tro på sig själva och att med hjälp av studenterna lyckas med sina studier, berättade Kristina Lyngenberg från LiU Holding.

Det första året deltog 13 mentorer från olika universitetsutbildningar och 20 elever antogs. Fokus har legat på läxläsning efter skoltid, de har träffats en gång i veckan i Mirum Galleria i Hageby, därefter har de också besökt Campus Norrköping, Campus Valla och Visualiseringscentret.

– Nu har vi växlat upp. I år har vid 36 elever och 18 mentorer från elva olika utbildningar.

Martin Karlsson är lärare på Klingsborgsskolan som deltar i projektet.

– Mentorerna gör ett jättefint jobb. Skolarbetet blir avdramatiserat när de ses på fik och andra ställen. Och eleverna, som ofta kommer från studieovana hem eller har svårt med språket, får inte bara en mentor för läxhjälp. Mentorerna blir också deras vänner och samtalspartners, och i bästa fall inspiratörer till att gå vidare till högre studier. Föräldrarna till eleverna är även de jättepositiva, påpekade Martin Karlsson.

Ytterligare ett projekt som presenterades handlar om samverkan kring lärares professionsutveckling. Karin Stolpe, universitetslektor i pedagogiskt arbete och Annika Karlsson, kvalitetsstrateg vid Utbildningskontoret i Norrköping, berättade om hur de samarbetar för att stärka lärares profession. Att tillgängliggöra forskningsresultat är en viktig del i det arbetet och det sker bland annat genom nätverksträffar och seminarieserier.

– Det blir ett fruktbart möte mellan vetenskap och praktik. För forskarna ger det inblick i det praktiska skolarbetet och lärarna blir uppdaterade på aktuell forskning, konstaterade Karin Stolpe.

Avtal om strategisk samverkan finns idag redan mellan Linköpings universitet och Ericsson, ABB, SAAB, Tekniska verken, VTI och Linköpings kommun. På gång är också ett avtal med Region Östergötland.

Foto: Norrköpings kommun

Fler nyheter Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU