Stress i familjen kan påverka barns immunförsvar

Hög stressnivå i familjen kan leda till att barnets immunförsvar påverkas. Det visar en studie av forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping och Linköpings universitet.

Människokroppen är utrustad för att hantera vardaglig, kortvarig stress. Däremot kan en svår stressituation eller ett långvarigt stresspåslag påverka immunförsvaret negativt. Ett exempel kan vara att förlora en nära anhörig eller inte känna kontroll över sin situation.

Skapar en obalans

Resultaten av forskningsstudien som nu publiceras i tidskriften Journal of Immunology visar att barn i högstressade familjer hade en hög nivå av kortisol, vilket är ett biologiskt mått på stress. Genom att analysera en rad markörer visar forskarna vidare att en hög stressnivå inte bara trycker ned immunförsvaret, utan även skapar en obalans som kan bidra till en autoimmun reaktion mot de insulinproducerande betacellerna.

I studien ingick familjer med femåriga barn. Föräldrarna har svarat på frågor om stress och även fått ange vilka svåra livshändelser som påverkat familjen, till exempel skilsmässa eller arbetslöshet. Utifrån svaren på frågorna identifierades en grupp barn där det kunde förmodas finnas en hög stressnivå i familjen och en grupp av barn där stressnivån kunde förväntas vara mer normal.

Artikel:

  • Psychological stress in children may alter the immune response av Emma Carlsson, Anneli Frostell, Johnny Ludvigsson och Maria Faresjö. Journal of Immunology 5 februari 2014, doi: 10.4049/jimmunol.1301713. 

 

2014-02-07