Strimman 2016-2017: Religionens roll i Sverige och världen

Årets Strimmaföreläsningar bjuder på spännande, intressanta och tankeväckande föreläsningar med religionsperspektiv som utgångspunkt. 

Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Värd för årets föreläsningar är ämnet religionsvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK).

Exempel på ämnen som tas upp i de olika föreläsningarna är religion och politik, om det är viktigt att studera bibeln, global rättvisa och Islamiska staten.

Öppna föreläsningar - tisdagar kl 18:00-19:00

Föreläsningarna hålls i Vallabiblioteket, D-huset (ingång 41) Campus Valla, Linköpings universitet. 

21 mars

Global rättvisa och försoning

Föreläsare: Göran Collste, professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet 

Den sydafrikanska försoningsprocessen illustrerar att det finns ett samband mellan försoning och rättvisa. Den aspekt av rättvisa som är särskilt relevant för försoning är den gottgörande rättvisan, dvs. för att försoning mellan offer och förövare ska uppnås måste tidigare övergrepp gottgöras. I slutdeklarationen från FN-konferensen om rasism i Durban i Sydafrika 2001 betonades att kolonialismen och slavhandeln har lämnat politiska, ekonomiska och kulturella avtryck i nutiden. Man efterlyste en politik från de forna kolonialmakterna som innebär ett ”upprättande av offrens värdighet”. Jag kommer i mitt föredrag att utgå från några aktuella krav på gottgörelse för övergrepp som begicks under kolonialtiden och diskutera argument för och emot dessa krav.

25 april

Är det viktigt att studera Bibeln i dagens samhälle?

Föreläsare: Carl-Magnus Carlstein, doktorand i Nya testamentets exegetik och universitetsadjunkt i religionsvetenskap med inriktning mot bibelvetenskap.

Bibeln innehåller spännande texter om liv och död, människan och Gud. Den väcker historiska frågor om vad som ”verkligen hände” och innehåller vacker poesi och fängslande berättelser som har litterära kvalitéer. Det finns också en rik tolkningstradition. Bibeln har inspirerat tolkare till att kämpa för jämställdhet och rättvisa och till att formulera djuplodande reflexioner om vad det innebär att vara människa. Allt detta fascinerar bibelvetare. Men varför behövs kunskap om gamla, antika texter i dag? Denna föreläsning diskuterar vikten av att studera bibeln i dagens samhälle. Tre saker lyfts särskilt fram:

1) att studera Bibeln hjälper oss att förstå kristendom och judendom med omkring två miljarder anhängare

2) kunskap om Bibeln ger viktiga perspektiv på de sociala omvandlingar som avskaffandet av slaveri och införandet av demokrati där Bibeln spelat en roll

3) Bibeln är en del av vårt kulturarv och har influerat språk, film, litteratur, arkitektur och bildkonst.

 

Fri entré till samtliga föreläsningar, ingen anmälan behövs! Välkommen!

moske-i-solnedgangFoto: TomasSereda

 

Kontaktperson

Föreläsare

Relaterat innehåll

Vägbeskrivning mm