17 oktober 2016

Andraårsstudenterna på Slöjd, hantverk och formgivning fick ett skarpt uppdrag. Gestalta Ellen Key i Keyhuset! Nu har studenterna visat sina verk i foajén, två av dem får en permanent placering med invigning i december.

– Det är ganska få som kopplar Key-huset till Ellen Key. Det ville vi göra något åt. Och vi har studenter i huset som jobbar med gestaltning, så vi lade ut ett uppdrag på dem. Det blev en tävling, säger Tobias Lindberg, enhetschef på Lokalförsörjningsenheten.

Ursprungligen var det Ellen Key-sällskapet som för något år sedan kontaktade LiU i avsikt att få till stånd mer uppmärksamhet på Ellen Key i Key-huset. Efter lite idébollande fram och tillbaka resulterade det hela i att andraårsstudenternas kurs ”Föremål i kulturhistoriskt och kulturgeografiskt perspektiv” om 15hp inriktades på projektet konstnärlig gestaltning av Ellen Key.

Linnea Johansson och Eva Skärlund vid prototyper– Det är alltid spännande när det blir skarp läge, när de projekt vi jobbar med blir ”på riktigt” och vi får en uppdragsgivare vi måste förhålla oss till. Att jobba med offentlig gestaltning ställer också särskilda krav på genomförandet, till exempel materialval, miljöhänsyn, hållbarhet och säkerhet, säger Eva Skärlund, en av de 17 studenterna i årskurs två (th på bilden).

Tillsammans med Linnea Johansson har hon smitit iväg en stund från den pågående kursredovisningen för att visa utställningen av deras förslag på gestaltning. Den stod i Key-foajén i fyra dagar under vecka 41.

– Idén att ha en tävling med en jurybedömning om vilket verk som skulle få permanent placering var lite ovanligt, men gjorde det hela ännu roligare. Det var inte så att vi kände oss som konkurrenter, precis, men det innebar nog att vi ansträngde oss att göra något helt eget, säger Linnea Johansson.

Linnea Johansson, som annars varit inriktad på textil, valde att visa Ellen Keys profil som en stor, svart siluett i trä och med en mobil av blänkande metall över.
– Tänkt att stå i fönsternischen ljuset vid entrén, där mobilen kan reflektera ljuset in i rummet och symboliskt stå för de tankar Ellen Key spred, beskriver Linnea Johansson som valt ”Kunskap för alla” som titel för sitt bidrag.

En broderad tavla: Ellen KirchsteigerEva Skärlund, guldsmed med eget företag sedan 25 år, valde å sin sida att lämna metallen för broderiet. Sju tavlor med ”alternativa” Ellen blev resultatet.

– Jag vad nyfiken på vem Ellen Key kunde varit i vår samtid. Det är lite häftigt att hon vågade ta sådan plats i sin tid, trots att hon mötte motstånd, säger Eva Skärlund.

Så här på utställningen hänger broderade tavlor av bloggaren ”Bloninellen”, inredaren och talkshowvärden Ellen Kirchsteiger samt den andlige Ellen Jackelén.
– Ellen Key 2016 hade nog självklart haft en akademisk position, påpekar Eva Skärlund som illustrerat detta med en Ellen Witt-Brattström
Drottning Ellen, som värnar om barnen, politikern Ellen Löfven och Superellen är andra perspektiv Eva Skärlund valt att ta med.

– Ellen Key överraskade nog oss genom att kännas så aktuell, trots att det är en del av hennes tankegångar och delar av hennes personlighet man idag kan förhålla sig kritisk till. Hon var så otroligt mångsidig, säger Linnea Johansson.

 Ett av de 17 verken beskriver i en rak ordström det mesta av Key: ”Pionjär. Författare. Pedagog. Särartsfeminist. Modern. Ologisk. Kulturpersonlighet. Liberal. Estet. Opinionsbildare. Nisse. Skribent. Patentfjolla. Antipatriot. Kvinna. Sekreterare. Storasyster. Unik. Överklass. Lärare. Väderhöna. Motsägelsefull. Fredaktivist. Smålänning. Spökskrivare. Vän. Kristendomskritisk. Intellektuell. Konservativ. Hanna Paj. Föreläsare. Världskändis. Kvinnorättskämpe. Priviligierad. Osedlighetsapostel.”

Spiktavla av Ellen Key– Det är jätteintressant att vi i studentgruppen lagt så många olika perspektiv på Ellen Key. Alla har haft sin egen ingång och den spretigheten har verkligen breddat bilden av Key, säger Eva Skärlund.

Än vet ingen av dem denna dag utgången av juryns beslut. Men så mycket står klart - juryn valde två av studenternas verk.

Idag associerar de flesta studenter och besökare snarast Key-husets namn med nyckel och få känner till Ellen Key, annat än ytligt. Så var det också för andraårsstudenterna på Slöjd, hantverk och formgivning, som nu fick gå in i Ellen Keys liv och gärning på allvar.

Studiebesök på Strand vid Vättern, en halvdag med föreläsningar om Key på Östergötlands museum, en rundvandring på LiU för att kolla in offentlig konst på Campus och ett besök på Passagen i Linköping är något av allt kursansvarige Kerstin Lind planerat in för att ge studenterna en bred bakgrund till sina arbeten.

– Det blev väldigt lyckat. Föreläsningarna i samarbete med Östergötlands museum – vi tog in flera externa föreläsare från andra lärosäten – drog många, det blev en bra blandning av studenter och allmänt Key-intresserade. Att känna till Ellen Key tillhör allmänbildningen. Hon har fortfarande något att säga vår tid och att hon är motsägelsefull gör henne bara ännu mer spännande, säger Kerstin Lind, universitetsadjunkt på Institutionen för kultur och kommunikation.

Själva tävlingen låg förstås utanför kursens ramar. Juryn, som bestod av lärare på programmet Slöjd, hantverk och formgivning, företrädare för Ellen Key-sällskapet samt uppdragsgivaren Lokalförsörjningsenheten, hade inget lätt val. Den 14 december blir det offentlig invigning av de bägge vinnande verken och med största sannolikhet kommer samtliga studentarbeten framöver att visas upp i någon form av utställning.

Fotnot: Studenterna på Slöjd, hantverk och formgivning har tidigare bidragit med utsmyckning på temat Ellen Key, bland annat i Café Ellen.

Översikt utställning