Studenter granskar Norrköpings miljöer

Hur tillgängliga är Norrköpings offentliga platser för dess invånare och besökare? Det har studenter vid SKA-programmet  undersökt. Resultaten redovisades vid ett heldagsseminarium där flera representanter från Norrköpings kommun tog del av studenternas iakttagelser.

Bild på NorrköpingDet är tredje året i rad som studenterna på SKA-programmet, Samhälls- och kulturanalys, undersöker Norrköpings offentliga miljöer, exempelvis torg, parker, bostadsområden och affärscentrum, ur olika perspektiv. Årets tema var tillgänglighet. Förra året – som var ett valår – hade temat vilket budskap en plats ger.

Bara rika tanter?

– Studenterna läser flera temakurser om livsvillkor och identitet ur olika perspektiv. I en av dem kan de relatera till fysiska rum och byggd miljö, säger Mats Brusman, lärare på SKA-programmet.

Norrköping Knäppingsborg Åtta offentliga miljöer i Norrköping har granskats, däribland bostadsområdet Marielund, handelskvarteret Knäppingsborg och stadsbiblioteket. Studenternas uppgift har varit att belysa tillgänglighet på olika sätt, däribland fysiska hinder, trygghet eller mer mentala hinder som en känsla av att inte höra till, att inte känna sig välkommen.

– De har gjort nedslag, observerat utifrån exempelvis genus, klass och etnicitet. Är Knäppingsborg välkomnande för alla, eller bara för rika tanter? Hur påverkas biblioteksbesökarna av ordningsvakterna som står där? Hur orienterar sig människor som inte kan det svenska språket? De vänder och vrider på olika aspekter och lär sig av det, säger Mats Brusman.

Tänker ett steg till

Seminariet lockade bland annat ett 20-tal politiker och tjänstemän från Norrköpings kommun.
– Alla som är där hjälper varandra att tänka ett steg till. Studenterna möter verkligheten och politikerna och tjänstemännen får ta del av andra perspektiv. Förrförra årets seminarium ledde till exempel till att Knäppingsborg fick en del icke-kommersiella sittplatser så att man inte måste äta eller dricka för att få sitta där.

Mats Brusman påpekar också att studenterna genom heldagsseminariet får möjlighet att träffa framtida arbetsgivare.
– Studenterna får prata direkt med personer som är intresserade av vad de har gjort. Inte bara med en dammig lärare.

Projektet har skett i samarbete med Norrköpings kommun och inom Samverkansavtalet Lyskraft.

SKA-programmet 

Bilder: Norrköpings kommun. 

Publicerad 2015-09-11