Studenter skapar skolprojekt i Guatemala

Civilingenjörsstudenterna Sabina Nordén och Sofie Folkesson har tagit ett sabbatsår för att stötta en byskola i Guatemala. Lärorikt både på ett personligt och professionellt plan, tycker de.
Sabina Norden och Sofia Folkesson, civilingenjörsstudenter som skapar skolprojekt i Guatemala, 2015 – Vi ville bidra på något sätt, vi i Sverige har det så bra och lever så skyddat. Och vi vill inte bara sitta och tycka en massa, utan också agera. Så vi sa till varandra att vi testar på och gör något från grunden, säger Sofie Folkesson, th på bilden.

Både hon och Sabina Nordén läser industriell ekonomi och har ett år kvar på sina studier. Men nu har de alltså tagit tillfällig paus från studierna och lever för projektet som går ut på att ekonomiskt och praktiskt bidra till ombyggnation av en gymnasieskola i en mayaby i Guatemala. Fram till nyår jobbar de hårt med att samla ihop pengar till projektet, efter nyår åker de till Guatemala för att på plats vara med i byggandet tillsammans med volontärer från byn.

Designat ett armband

Sin egen försörjning under sabbatsåret klarar de genom att ha flera olika jobb, däribland lager- och restaurangjobb, men i stort sett all övrig tid går åt till projektet.

För att få ihop pengar till skolans upprustning har de designat ett armband som tillverkas i Kina och börjar säljas i mitten av november.

– Vi söker också stipendier och bidrag från fonder och har även kontakt med en rad företag som vi hoppas kunna sponsra vår idé, påpekar Sabina Nordén.

Petflaskor i skolprojekt i GuatemalaGenom privata kontakter med Guatemala fick de kännedom om skolans behov av upprustning. Miljö, jämlikhet och utbildning står nu i fokus i projektet. Skolan kommer att rustas upp med återanvändningsbart material. Petflaskor fylls med oorganiskt material, de staplas i hönsnät på ram, och täcks med cement. Skolan är en gymnasieskola för flickor och utbildning till just flickor från mayakulturen är en bristvara.

Praktisk nytta av utbildningen

På plats i Guatemala efter nyår räknar de med att praktiskt ha nytta av sin utbildning. Sofie är inriktad på maskin och konstruktion, Sabina på energi och miljö. Tillsammans med arbetet som byns volontärer gör räknar de med att upprustningen ska vara klar till sommaren.

– Vi hoppas kunna bidra till något bra för byn samtidigt som vi lär oss en massa själva, säger Sofie Folkesson.

Vad lär ni er?

Massor, konstaterar de. Och mer lär det bli när de är på plats i Guatemala.

Skolelever i GuatemalaMen så här långt handlar lärdomarna till exempel om att allt förberedelsearbete tar så mycket längre tid än vad de kunde ana, att en lång rad myndighetskontakter både i Sverige och Guatemala är ett måste och att kontakten med människor från olika kulturer gör att arbetet ibland försvåras.

Försmak på eget företagande

– Ta bara det här med att skapa en produkt, vårt armband. Det ska designas, vi ska ha en fabrik som tillverkar det, en leverantör, vi ska ha tullkontakter och sedan nå ut med det så att folk köper det. Vi lär oss massor om marknadsföring och business, konstaterar Sofie.

Sabina Nordén tror de kan ha stor nytta av det när de sista året på utbildningen gör sina exjobb.

– Och om vi i framtiden vill starta egna företag så har vi fått en försmak om vad som väntar. Jag tror vi båda kan tänka oss det.

Guatemalaprojektet

Mittenbilden: Konstruktionen med petflaskor används redan i skolan. Bilden tillhör Hug it Forward.

Nedre bilden: Flickor i skolan som ska rustas upp.

Publicerad 2015-10-06