Studenter tar forskningsidéer till nästa nivå

Kunskap om forskning och inblick i hur entreprenörskap kan fungera. Det är insikter som några studenter från Linköpings universitet fått när de sommarjobbat tillsammans med forskare inom projektet Sommarmatchen.
– Det är ett ganska sjysst första jobb efter examen att vara VD, konstaterar Albin Mannerfelt, tidigare student i maskinteknik och numera VD på XperDi AB.

Albin Mannerfelt är inbjuden för att berätta om sin väg från student till VD på ett nystartat företag. Publiken utgörs av studenter vid Linköpings universitet som har lyckats skaffat sig lite ovanliga sommarjobb. Istället för att arbeta i affär, inom vården eller köra ut post, som några av dem brukar, hjälper de istället forskare att förverkliga idéer och forskningsresultat för att få ut dem på marknaden. Projektet kallas för Sommarmatchen och syftet är att studenterna ska lära sig mer om entreprenörskap och se det som en möjlighet när de ska ut i arbetslivet.

Albin Mannerfelt menar att har man en idé som man vill förverkliga finns ingen anledning att inte starta företag när man gått ut sin utbildning.

– Det roligaste med entreprenörskap är att man måste lära sig lösa allt själv och man lär sig jättemycket. Man måste bli bäst i allt, säger han.

Entreprenörskap – frihet eller stort ansvar?

I årets Sommarmatch har 15 av de 21 inlämnade forskarprojekten matchats ihop med 17 studenter. De har arbetat med allt från marknadsanalyser och kartläggningar till prototyparbete.

– Både forskare och studenter gynnas av att mötas i Sommarmatchen. Studenterna lär sig vad entreprenörskap är och forskarna får ny kunskap och energi till sitt projekt som kan hjälpa till att förverkliga hans eller hennes forskningsresultat, säger Erika Pohjanen, innovationsrådgivare vid LiU innovation och en av dem som arrangerar Sommarmatchen.

Hos Linnea Bergman, som studerar till civilingenjör inom energi, miljö och management, har tanken på att starta ett eget företag vuxit under de sex veckor hon jobbat inom ramen för Sommarmatchen. Hon har hjälpt en forskare, som utvecklat digitala filterbankar för hörapparater, att se på om det finns ett behov av dessa på marknaden.Linnea BergmanFoto: Therese Ekstrand Amaya

– Jag har funderat mycket på hur det skulle vara att starta eget. När jag börjar jobba vill jag inte vara en kugge i ett stort maskineri på ett företag. Samtidigt kan jag tycka att osäkerheten med ett eget företag är läskig, säger hon.

Det håller Emmy Österberg, som studerar Strategy and Management in International Organisations, inte med om.

– Jag känner inte alls igen det där med att det skulle vara läskigt. Jag tycker det är bäst att vara sin egen chef. Men, jag är i och för sig uppvuxen med en entreprenör, säger hon.

Förverkligar forskningsresultat

Även hos Oscar Linger, som studerar kognitionsvetenskap, har tankarna på att starta företag vuxit under veckorna med Sommarmatchen. Men han tycker också att den stora vinsten med att sommarjobba på det här sättet varit att han lärt känna ett nytt forskningsområde.

– Området räddning och respons är nytt för mig så jag har fått djupdyka i ett främmande ämne. Forskningen är fortfarande ung och jag har fått titta på hur den kan tillämpas. Det känns som en fantastisk möjlighet, säger han.

Oscar Linger har hjälpt till vid Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER. Där har han arbetat med att se på hur frivilliga eller så kallat semiprofessionella (exempelvis väktare) kan göra en första insats vid en räddningssituation. Han har sammanfattat forskningen på området, identifierat tillämpningsområden och bedömt innovationsmognad. Han har också hjälpt CARER att ta fram en checklista som semiprofessionella ska kunna använda om de är först vid en olycksplats.

– Jag hoppas att jag kunnat visa hur man når ut med sina resultat utöver att skriva en rapport, säger han.

Rekordmånga intresserade

Trots att det i år var 140 sökande – rekordmånga – till de 17 platserna i Sommarmatchen, hoppas arrangören Erika Pohjanen att ännu fler studenter ska söka sommarjobben nästa år.

– Dels vill vi väcka tanken på eget företag bland ännu fler studenter, dels vill vi se studenter från fler program. Vi har börjat få en bra bredd bland utbildningarna, från de som läser till civilingenjör till de på Kultur, samhälle, mediegestaltning. Men, det kan bli ännu bättre.

Fakta Sommarmatchen
  • Matchar forskning vid Linköpings universitet med studenter som vill ta   närmare en kommersiell marknad. Studenterna arbetar bland annat med kartläggningar, marknadsanalyser och prototyparbete.
  • Studenterna arbetar tre veckor i början av sommaren och tre i slutet. De får en ersättning motsvarande studielånet.
  • Projektet har under tio år drivits av LiU Innovation.