Studenter tar fram hållbara lösningar

I elva projekt ska studenter under det närmaste halvåret ta fram hållbara innovationer som möter olika samhällsutmaningar. Det görs inom ett program kallat LiU Impact Factory.

liu impact factoryI elva projekt arbetar studenter med att ta fram hållbara lösningar på samhällsutmaningar.Programmet drivs av LiU Innovation som vill bredda bilden av vad innovation och entreprenörskap kan vara.

– Med social innovation och entreprenörskap menar vi idéer och engagemang som tar sin utgångspunkt i samhällsutmaningar som skapar positiv social förändring på ett långsiktigt och hållbart sätt, förklarar Erika Pohjanen, innovationsrådgivare vid LiU Innovation och projektledare för satsningen.

Studenterna ska identifiera vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling deras idéer möter.

– Höstens team jobbar med allt från etisk turism och jämställda festivaler till el-fordon och matematikspel för barn. Av FN:s 17 mål prickar teamen in tolv, säger Peter Gahnström, även han projektledare för satsningen.

Det är elva projekt som antagits. Studenterna ska lägga minst tolv timmar i veckan utöver sina studier på att utveckla sin idé. De får rådgivning, arbetsplats, utökat nätverk och workshops inom bland annat finansiering, marknadsföring och hållbarhet.

Det är andra gången som LiU Impact Factory genomförs. Den första omgången resulterade i tre aktiebolag och två ideella föreningar.

– LiU Innovations främst fokus är att fler ska våga pröva sina idéer och att kunskapen vid LiU ska komma samhället till nytta, säger Peter Gahnström.

Mer om LiU Impact Factory


Senaste nytt från LiU