Studentutbyte i historia med Erasmusuniversitetet i Rotterdam

Från och med läsåret 2016/17 kommer studenter i historia vid LiU och vid Erasmus Universiteit Rotterdam att kunna läsa historia vid det andra lärosätet.

– Studier vid ett utländskt universitet ger massor av nya perspektiv, både på ämnet och på studier över huvud taget, säger biträdande professor David Ludvigsson, som är akademisk koordinator för utbytet vid historia på LiU.

Brett utbud av kurser i historia

Erasmus Universiteit Rotterdam ger ett internationellt kandidatprogram i historia, vilket betyder att det finns ett brett utbud av historiekurser på engelska. Vid universitetet finns ett centrum för historiekultur-studier och universitetsbiblioteket har en stor samling historiedidaktisk litteratur. Erasmus Universiteit Rotterdam är ett av Europas högst rankade universitet i de populära rankningslistorna.
David Ludvigsson gläds åt att ha slutit ett nytt utbytesavtal för historiska avdelningen vid Linköpings universitet.
– Linköpings universitet är en attraktiv part, dels för att vi har kurser på engelska, dels för att vi allmänt sett har gott rykte. LiU har till exempel fått väldigt goda omdömen i den internationella studentbarometern. De utländska studenter som vill komma hit för att läsa historia är intresserade av att lära sig mer om svensk historia och det är ju vårt största kompetensområde, säger David Ludvigsson.

Två studenter per läsår i varje riktning

Varje läsår kommer två studenter erbjudas möjligheten att läsa en termin vid det andra universitetet och avtalet gäller till och med läsåret 2019/20. Eventuellt kommer utbytet att på sikt också omfatta visst lärarutbyte, där lärare i sådant fall får möjlighet att undervisa vid det andra universitetet.

Redan idag finns ett sådant lärarutbyte mellan historia vid LiU och Sheffield Hallam University.

– För lärare innebär det en utvecklande erfarenhet att pröva att undervisa i ett annat akademiskt system. Vi får idéer om hur vi kan förändra vår utbildning men man inser också vad som faktiskt fungerar bra här hos oss, säger David Ludvigsson.

Erasmus Universiteit RotterdamErasmus Universiteit Rotterdam ger ett internationellt kandidatprogram i historia. Foto: Erik Fecken

Senaste nytt från LiU