Styrelse för LiU Holding AB (LHG)

LiU Holding AB:s styrelse består av, förutom styrelseordförande, en extern och två interna ledamöter.

Ordförande

Peter Värbrand, vicerektor för samverkansuppgiften vid LiU

Ordinarie ledamöter

Ann Josefsson, produktionsenhetschef, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, LiU/Region Östergötland

Per-Olof Brehmer, prefekt, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), LiU

Klas Gustafsson, vVD, Tekniska verken

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll