Styrelse för LiU Holding AB (LHG)

LiU Holding AB:s styrelse består av, förutom styrelseordförande, en extern och två interna ledamöter.

Ordförande

Per-Olof Brehmer, vicerektor för forskning, professor, LiU

Ordinarie ledamöter

Ann Josefsson, produktionsenhetschef, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, LiU/Region Östergötland

Klas Gustafsson, VD, Tekniska verken

Peter Värbrand, vicerektor för samverkansuppgiften vid LiU

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll