Styrelsen för Utbildningsvetenskap

Styrelsen ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap/lärarutbildning. Styrelsens mandatperiod är 2015-2017. 

Organisatoriskt direkt under styrelsen finns nämnder som både bereder ärenden till styrelsen och har beslutanderätt i vissa frågor:

  • Forskarutbildnings- och docentnämnd
  • Grundutbildningsnämnd
  • Internationaliseringsnämnd

Rekryteringsärenden som tillhör området Utbildningsvetenskap hanteras av två anställningsnämnder, Filosofiska fakultetens anställningsnämnd samt Anställningsnämnden vid Tekniska högskolan.

Ledamöter i styrelsen

Lärare

Jorgen Nissen, ISV, ordförande, dekan
Cecilia Lindgren, Tema, 1:e vice ordförande 
Andreas Fejes, IBL, 2:e vice ordförande 
Birgitta Plymoth, ISV 
Joakim Samuelsson, IBL 
Maria Strääf, IKK 
Thomas Östholm, IFM 
Lisbeth Hurtig, IKK 

Ersättare

Polly Björk-Willén, ISV
Lars Björklund, ISV
Lotta Holme, IBL
Bjorn Ivarsson Lilieblad, ISAK
Håkan Löfgren, IBL
Suzanne Parmenius-Swärd, IKK
Jonas Bergman Ärlebäck, MAI
1 vakans

Företrädare för allmänintressen

Louise Malmström, folkhögskollärare  
Åsa Ridne, bildningschef

Ersättare

Lotta Gylling, skolchef, Mjölby kommun
Tommy Johansson, bildningschef, Linköpings kommun

Studerande

Klara Bladh
Anja Gramner, IBL, doktorand
Åsa Henlöv 

Ersättare

Patrik Nilsson
Johanna Frejd, ISV, doktorand
Julia Palm

Personalföreträdare(ej ledamöter)

Saco-S: Andrzej Szklarski
OFR/S: Slave Saveski, ersättare Gabriel Thott

Styrelsens sekreterare och kontaktperson

Caroline Kelly, KfU
caroline.kelly@liu.se

Protokoll och handlingar

Protokoll och handlingar (Styrelsens interna sidor)

Organisation

Dekanat