Succé för nytt masterprogram vid Filosofiska fakulteten

Ethnic and Migration Studies vid REMESO är Filosofiska fakultetens första internationella masterprogram i Norrköping. När ansökningsperioden startade var det 360 personer som visade intresse för de 20 platserna. Nu har programmet 28 registrerade studenter från hela världen, varav 7 stycken är betalande.

-Det är ett gäng studenter som är mycket engagerade och intelligenta. Ingen har hoppat av och alla har gjort sina examinationer, berättar Stefan Jonsson, professor vid REMESO och initiativtagare till programmet.

-Det är en väldigt rolig grupp att arbeta med eftersom det är så många nationaliteter. En tredjedel av studenterna har svenskt medborgarskap, men en majoritet av dem har utländsk bakgrund. En tredjedel kommer från EU och en tredjedel från övriga världen. 7 studenter betalar sina utbildningar själva, varav 3 fått stipendium från svenska institutet.
- Vi har studenter från till exempel Ghana, Canada, Bangladesh, Kina, Ryssland, Italien, Finland och Danmark. Många kommer från Mellanöstern, 3 från universitetet i Damaskus. Det är alltså många som har sin bakgrund i krisregioner som brottas med flyktingfrågor.

Vad beror det stora intresset för programmet på?

-För det första på själva ämnet. Frågor om migration, etnicitet, diskriminering och så vidare är betydelsefulla i dag både nationellt och globalt, säger Stefan. Det behövs en utbildning som vår, det finns jobb som väntar efter utbildningen och ungdomar är intresserade. -För det andra skiljer sig vårt program från andra liknande program som erbjuds på andra universitet i Europa, fortsätter Stefan. De är ofta präglade av bara ett ämne, såsom statsvetenskap eller sociologi. Vi erbjuder både humaniora och samhällsvetenskap vilket gör vårt program bredare. Till skillnad från många har vi också ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar. -Den tredje anledningen är LiU´s goda rykte. Vi ger bra utbildning.

Lång process

Det är en lång process bakom ett nytt masterprogram. Arbetet med Ethnic and Migration Studies började redan hösten 2013. Stefan Jonsson som kom som ny professor till REMESO var den som tog tag i arbetet.

-Filosofiska fakulteten önskar att starka forskningsmiljöer ska erbjuda avancerad utbildning, så arbetet stöttades av både fakultet och av LiU centralt. Vi på REMESO vill förmedla vad vi kan. Detta har skapat en gynnsam miljö att starta programmet i, säger Stefan.

Det började med att REMESO tillsatte en arbetsgrupp som inventerade vilka utbildningar som finns inom ämnet i Europa. Gruppen undersökte även arbetsmarknaden – vilka kompetenser som efterfrågades. Sedan hölls ett antal idémöten på REMESO, innan de lämnade in ett underlag till Filosofiska fakultetens dekanus, som gav REMESO uppdrag att gå vidare. Efter ett preliminärt budgetbeslut tog REMESO fram en utbildningsplan. Planeringen har i hög grad skett på stormöten. En viktig fråga som diskuterades var om det skulle vara en distans-utbildning eller på campus?

-För att säkra kvaliteten och för att få både studenter och lärare att känna engagemang och lust, så ville vi ha studenterna på plats med daglig kontakt. Är utbildningen tillräckligt bra så kommer studenterna ändå, och det visade sig ju stämma. Campusutbildning är en överlägsen modell som säkrar kvaliteten och genomströmningen, säger Stefan.

Att sedan utbildningen fungerar så bra, beror förutom på de duktiga studenterna, på entusiasmen hos lärarna på REMESO och ISV (Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier).

-Vi tycker att det är roligt. Vi har en snäv budget vilket gör att engagemanget måste finnas, och det gör det.

Information om masterprogrammet

Masterprogrammet Etnic and Migration Studies

Få inblick i programmet

Alexandra Koptyaeva är student på Ethnic and Migration Studies och är LiU-ambassadör och bloggar.

Blogg: Alexandra Koptyaeva

Kontaktperson Masterprogrammet Ethnic and Migration Studies Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll