Namn: Svante Skog
Utbildning: Civilingenjör design och produktutveckling, examen 2013
Jobbar: Produktutvecklare och mekanikkonstruktör på Oxyma Innovation

Svante Skog, tidigare studentVad jobbar du med?

- Sedan februari i år arbetar jag som produktutvecklare och mekanikkonstruktör på Oxyma Innovation som är ett mindre konsultföretag inom produktutveckling. Det innebär att vi bedriver produktutveckling åt andra kunder. Antingen på plats hos kund, men framförallt som helhetsåtaganden inhouse.

Kan du berätta vad du gör på ditt jobb?

- Vi utvecklar produkter åt kunder i olika produktsegment, och ofta är det produkter med relativt korta utvecklingstider om man ser till industrin i stort. Ibland börjar vi från scratch; dvs. kunden har en idé och vi tar fram ett koncept som vi utvecklar till en färdig produkt. Andra gånger utgår vi från en befintlig produkt som kunden vill utveckla eller förbättra. Vi jobbar i team; projektledare, produktutvecklare/mekanikkonstruktörer, industridesigners och elektronikkompetens där det behövs. Jag och mina kollegor är delaktiga i alla delar i processen som kan sträcka sig från idé till implementering av den färdiga produkten.

Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet?

- Alla dagar är olika och skiljer sig ofta över tid då ett projekt går igenom olika faser. I projektet jag arbetar i nu, så fick vi  starta med att ta fram koncept på hur vi mekaniskt kunde göra en handhållen produkt, med motorer och elektronik åt en kund. Det innebar mycket idéarbete med post-it lappar och brainstormande i grupp. Sedan handlar det om att realisera de idéer vi tror på, och då jobbar man mer framför datorn med att konstruera dem i 3D-CAD. Sen gör vi prototyper, antingen i vår egen 3D-printer eller beställer av lokala verkstäder. Då får man arbeta mer praktiskt i vår verkstad med att prova att det går att montera, och finjustera för att allt ska fungera och köra tester. Vi är också ute och träffar kunder och även de personer som ska jobba med produkten. De som ska arbeta med produkten måste förstå hur den fungerar och vi måste förstå hur de bäst använder den, för ergonomi är en viktig faktor som vi måste ta hänsyn till när vi utvecklar produkterna. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Vi jobbar ofta med mindre projekt och produkter som snabbare kommer ut i produktion. Våra projekt kan ha en utvecklingstid på ett år. Det är ett väldigt kort tidsspann när det gäller produktutveckling – det är vanligare att utvecklingstiden är tio till tjugo år. Det är stimulerande att så snabbt kunna se vilka resultat som de produkter vi utvecklar får för våra kunder. Det är ett roligt jobb helt enkelt – jag får vara kreativ och lösa problem. Att arbeta på ett mindre företag låter mig också vara med och påverka vilket jag tycker om.

Har du nytta av de kunskaperna som du fick under din utbildning i ditt nuvarande arbete?

- Det har jag absolut! Sedan är det svårt att sätta fingret på när man använder en viss kunskap. Men utbildningen gav mig framförallt en bättre förmåga att vara analytisk. Där tror jag matematiken var en bidragande faktor. Vi fick också lära oss att konstruera i 3D-CAD vilket är något jag jobbar med nästan varje dag. Att få läsa om kreativitet och produktutveckling har gjort mig bättre på att lösa problem och det är något som behövs oavsett vad man arbetar inom för område.

Varför valde du att läsa till ingenjör och varför just DPU?

- Jag har alltid velat bli ingenjör, båda mina föräldrar är ingenjörer. Jag fick tipset av pappa att kolla på platsannonser; vilka jobb verkade spännande och vilka kvalifikationerna behövde man för att få den typen av jobb. Just problemlösning var något som lockade med DPU. Jag tycker det är kul att lösa problem och skapa nya saker. När jag var liten ville jag bli uppfinnare. 

Vad tyckte du om utbildningen?

- Utbildningen passade mig för jag ville göra något kreativt. Jag är inte så bra på att rita men bara man kunde göra sig förstådd med papper och penna så gick det bra. Programmet var nytt och jag tillhörde första årskullen. Vissa saker var mindre bra som t.ex. hur kurserna var förlagda men jag tyckte att programansvariga var lyhörda för våra åsikter. Och jag vet nu att programmet har ändrats. Det var bra att man under fjärde året kunde välja en inriktning som gjorde att man kunde fördjupa sina kunskaper inom just det området. 

Hur såg ditt studentliv ut?

- Jag var väldigt aktiv, bland annat var jag med i festeriet och drev även studentfiket Baljan ett tag. Att arbeta med Baljan var bra för då träffade jag studenter från andra program. Jag tycker studentlivet på LiU är väldigt inbjudande, t.ex. på fester som kravaller är studenter från alla program välkomna. 

Har du några tips till blivande studenter?

- Ha kul! Du är bara student en gång i livet så ta tillvara på den tiden. Det finns så många olika saker som man som student kan prova på som inte man har chansen till senare i livet. Jag testade många saker men ångrar t.ex. att jag inte var med i en kör eller i spexet. 

Vad tror du gör om fem år?

- Det viktigaste för mig är att ha kul på jobbet. Och det tror jag att jag kommer att ha om jag fortsätter att arbeta med produktutveckling.