Utbildningen för framtidens arbetsmarknad

Om man frågar en gymnasieelev vem hen vill bli, är systemvetare sällan ett självklart val. Många av våra studenter har hittat utbildningen efter att de har jobbat några år eller läst en annan utbildning.

Det har varit kick-off för kandidatprogrammet i systemvetenskap. Vad tänker de nya studenterna om programmet och framtiden och vad säger alumnerna om sin tid på Linköpings universitet? Det får du veta här.

Amanda Kjellström är utbildad lärare och har jobbat i skolan i fem år. Nu vill hon skola om sig för att öppna andra karriärmöjligheter. Amanda Kjellström, student på kandidatprogrammet i systemvetenskap, 2018Amanda Kjellström, läser till systemvetare Foto Teiksma Buseva

- Jag tycker det är kul med utvecklingsarbete och jag är bra på att organisera saker. Jag tänkte att det vore givande att testa på arbetslivet utanför skolvärlden. Jag är teknik- och IT- intresserad och ville lära mig programmera. Den här utbildningen passade perfekt. Dessutom är min pappa systemvetare och gick programmet när det var nytt.

 

Många har sökt kandidatprogrammet i systemvetenskap för att andra utbildningar har för stort fokus på antingen de naturvetenskapliga, de samhällsvetenskapliga eller tekniska ämnena. På systemvetarprogrammet lär man sig tänka och arbeta med helhetsperspektiv.

Jonas Jacobson, LiU student läser kandidatprogram i systemvetenskap, 2018Jonas Jacobson läser på kandidatprogrammet i systemvetenskap, 2018 Foto Teiksma Buseva

Jonas Jacobson har också börjat på programmet i år. Innan dess jobbade han på Swedbank. Där mötte han många personer med olika yrkesbakgrund vilket ledde till att han började fundera på framtiden. Han träffade kollegor som hade en roll som verkade kul, nämligen jobb i gränslandet mellan verksamhet och IT. Jonas insåg att han vill ha ett verksamhetsnära jobb med IT-koppling, men samtidigt ha möjlighet att påverka och forma sina arbetsuppgifter. Funderingarna ledde till handling och nu sitter Jonas i skolbänken igen.

Kombinera teori och praktik

Utbildningen vid Linköpings universitet har lång historia och håller hög kvalitet. Ida Lindgren, programansvarig, berättar att kandidatprogrammet i Systemvetenskap förnyas hela tiden. 

- Det är viktigt att följa trenderna och prata med arbetsgivare för att kunna utbilda systemvetare med kompetenser som efterfrågas. 

Programmet ger gedigna teoretiska kunskaper som är förankrade i praktiken. 

- Våra lärare är inte bara lärare, de är även forskare och har nära kontakt med olika verksamheter. Lektioner och projektarbete speglar de problem och situationer som studenter kommer möta senare i arbetslivet.

Kompetens efterfrågad i många branscher

Julia Fredholm läser kandidatprogram i systemvetenskapJulia Fredholm är en av de 76 studenterna som läser på programmet Foto Teiksma Buseva

 

Systemvetaryrket är bredare än många tror. LiU:s alumner jobbar som verksamhetsutvecklare, organisationskonsulter, webbutvecklare, IT-projektledare, programmerare, systemutvecklare med mera och deras kompetens efterfrågas i alla typer av branscher – både i den privata sektorn och i offentlig förvaltning. 

Julia Fredholm valde utbildningen eftersom hon är intresserad av digitalisering, och drömmer om att driva eget företag.

Många företag har sina rötter i LiU:s forskning eller är grundade av alumner, till exempel IFS som startades 1983 av Bengt Nilsson och Manni Svensson. Idag är det många systemvetare från LiU som jobbar där. 

 

Alumner nöjda med utbildning 

Jasmin Feratovic, alumn,  läste på kandidatprogrammet i systemvetenskap, 2016Jasmin Feratovic, alumn Foto Teiksma BusevaJasmin Feratovic jobbar som projektledare på IFS Sweden. Han valde systemvetenskap eftersom han ville ha en utbildning som kombinerade teknik och affärsutveckling. 

- Utbildningen var ett val jag inte ångrar då man fick en helhetsbild av IT, människa och verksamhet. Vi lärde oss om IT, informationssystem, verksamhetsarkitektur, processer, organisation och ekonomi, men affärssystemkurserna var de jag fastnade för och affärssystem blev mitt val i arbetslivet efter utbildningen. 

Lennart Johansson, alumn, gick ut kandidatprogrammet i systemvetenskap 2016Lennart Johansson, alumn Foto Teiksma Buseva

Lennart Johansson tog examen i systemvetenskap för två år sedan och jobbar i dag som backend-utvecklare på Precis Digital. För honom var programmering en viktig del eftersom det var det han ville jobba med. Lennart berättar att han också haft mycket nytta av de mjuka kurserna, till exempel projektledning.

- Jag har märkt på mig men även andra systemvetare att vi har lätt att komma in i projekt, hantera olika människor och situationer. Mycket av arbetet man gör under utbildningen är grupparbeten och projekt. Genom det arbetssättet blir man rätt bra på det. 

Även Jasmin Feratovic kommer ihåg att just projektarbete var det som var mest intressant och givande för honom. Man kunde testa rollen som projektledare som påminner mycket om hur man jobbar i verkligheten.

Engagerade studenter är attraktiva

Alumner har en hel del att säga om utbildningen men de är tydliga med att man ska ta vara på studentlivet. Det tar tre till fem år att bli systemvetare, men kontakter och vänskap man skapar under dessa år varar livet ut.

- Jag är så glad att jag läste i Linköping. Det är något speciellt med studentlivet vid Linköpings universitet. Många kommer hit, börjar på nytt, kanske är lite blyga eller osäkra i början. Men man ser hur de växer som människor. Här kan man vara som man är, säger Lennart. 

Att engagera sig i sektioner eller jobba vid sidan av är något båda killarna rekommenderar. Jasmin är övertygad om att arbetsgivare värderar det mer än toppbetyg på alla kurser. Samtidigt ska det inte gå ut över studierna. 

Lennart berättar att han har varit aktiv i sektionen och varit med och organiserat evenemang. 

- Det var just på en av mässorna jag fick mitt första jobb. Företagen kommer på mässor och vill träffa studenter. De studenter som ser till att det händer saker blir ännu mera attraktiva.

Framtidsutsikter för systemvetare

Systemvetenskap vid LiU har funnits i 40 år och kommer troligtvis att finnas många år framöver. Prognoser tyder på fortsatt brist på arbetskraft inom IT-branschen och idag får systemvetare jobb inom ett halvår efter att de gått ut. Och de flesta av dem får kvalificerade och fasta jobb. Lennart Johansson berättar att han fick sitt första jobb innan han ens var färdig med utbildningen.

- Jag fick jobbet halvåret innan jag tog examen. Om man tittar på arbetsmarknaden idag är systemvetare väldigt efterfrågade. 

Jasmin Feratovic håller med och säger att systemvetenskap är en eftertraktad utbildning och att det inte kommer vara svårt att hitta jobb.

Arbetsförmedlingens prognos över framtidsutsikter för yrken 2018 och fem år framåt visar att bristen på IT-specialister kommer att vara fortsatt hög. Mjukvaru- och systemutvecklare samt systemanalytiker och IT-arkitekter återfinns bland de yrken som det råder störst brist på 2018. Läs om prognosen på Arbetsförmedlingens hemsida.

Läs mer om programmetVisa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad utbildningVisa/dölj innehåll