Talar din katt dialekt?

Snart kan du få reda på vad din katts mjaoande, spinnande, kurrande eller fräsande betyder. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur katter pratar med oss människor – och hur vi tilltalar dem.

katt-2016Människan och katten har levt tillsammans i 10 000 år och under den tiden har en sorts kommunikation utvecklats oss emellan. Men man vet fortfarande lite om hur denna kommunikation ser ut.

Det ska rådas bot på genom det nya forskningsprojektet Meowsic (Melody in human–cat communication). Genom att studera robert eklundkommunikationen mellan cirka 30 katter och deras ägare vill forskare få svar på hur melodin (prosodin) i kattens, och deras ägares, tal ser ut. Lingvisten Robert Eklund håller som bäst på att ”ragga” katter och kattägare till projektet. Helst ska katterna bo på olika platser i landet, Robert Eklund tror nämligen att även katter talar dialekt.

– Det finns forskning som visar att fenvalar har dialekt, där har man kunnat hitta sex olika dialekter, bara i Nordnorge. Vad gäller katter är det sannolikt eftersom de härmar sina ägare, men vi vet inte. Än, säger Robert Eklund, docent i datorlingvistik och universitetslektor i språk, kultur och fonetik vid Linköpings universitet.

De katter som deltar i projektet kommer att filmas i sitt hem tillsammans med sina ägare. Eftersom katter är nyfikna djur kommer man att rigga kamerorna några dagar innan inspelningen, så att de ska kunna bekanta sig med utrustningen. Sedan kommer vardagliga situationer som exempelvis matning och lek att spelas in.
Robert Eklund
– Vi kommer också att utmana katterna lite grann, exempelvis genom att först klappa katten, så att den gör nöjda läten, sedan klappa lite hårdare och se hur den kommunicerar när den blir irriterad, säger Robert Eklund.

Man ska också studera hur katterna kommunicerar med varandra och hur det skiljer sig från kommunikationen med människor. En annan del av projektet består av att studera hur kattägarnas tal låter och hur det påverkar katten.

– Människor tenderar att prata med katter och med barn på ett särskilt sätt, ett lite överdrivet tal med enklare ord. Hur uppfattar katten att vi talar så med dem? Föredrar de att bli tilltalade på det här sättet? Robert Eklund demonstrerar genom att höja tonläget när han pratar.

Från vildkatter till tamkatter

Egentligen var det vilda katter som stod i fokus för lingvisten Robert Eklunds forskning. Men när han träffade Susanne Schötz, docent i fonetik från Lunds universitet, på en konferens insåg han att de gemensamt skulle kunna bidra till forskning om katters läten. Robert Eklund har bland annat studerat vilda kattdjurs spinnande, lejons rytande och geparders agonistiska (”arga”) läten. Susanne Schötz däremot var helt irobert eklundnriktad på tamkattens kommunikation.

– Vi fann varandra helt enkelt och kände att vi kan göra något bra av det här, säger Robert Eklund.

Han menar att kunskaperna man hämtar in genom projektet kommer att kunna användas i en rad sammanhang. Hur katter uttrycker sig är viktig kunskap för veterinärer, katter används också i allt större utsträckning inom vården, exempelvis på äldreboenden, och genom att bättre förstå katten, vet man också vad den vill.

De data som samlas in under projektets gång kommer att samlas i en ljud-databas, öppen för den som är intresserad.

Kommer dina egna katter delta i projektet?

– Nej, jag är allergisk och har inga katter. Jag äter mycket allergitabletter. Men det är så värt det.

 

Hör på kattens olika ljud:

 Katt som spinner

 

 Katt som jamar

 

Fakta Meowsic:

  • Projektet är uppdelat i två studier. Den första fokuserar på katterna varierar sin prosodi i olika kontexter, den andra på hur katter uppfattar prosodi i mänskligt tal, om de skiljer på olika röster och om de föredrar exempelvis ett visst intonationsmönster.
  • Bakom studien står Susanne Schötz (projektledare) från Lunds universitet, Robert Eklund, Linköpings universitet och Joost van de Weijer, Lunds universitet.
  • Projektet är finansierat av Wallenbergstiftelsen och ska vara färdigt år 2021.
  • Länk till projektets hemsida: Meowsic

Bilder

Överst: iStock photo
Mitten: Sin allergi till trots träffar Robert Eklund ganska många katter. Här med Melker, en korsning mellan en sibirisk vildkatt och helig Birma. Fotograf Hilding Eklund.
Nederst: Uppfödaren Pieter Kemp and Robert Eklund spelar in film av geparden Mufasa, Sydafrika. Fotograf Miriam Oldenburg