Flera tandvårdsprojekt på gång på Prioriteringscentrum

Under de kommande åren kommer Prioriteringscentrum att arbeta med flera projekt gällande hälsoekonomi inom tandhälsa. Detta för att på sikt kunna motverka ojämlikheter inom tandhälsa.

Inom tandvård saknas idag i hög grad hälsoekonomisk kunskap, vilket gör att det är svårt att styra resurserna mot kostnadseffektiva insatser och därigenom effektivt kunna motverka ojämlikheter inom tandhälsa. Thomas Davidson, docent i utvärdering och hälsoekonomi, samt medarbetare på Prioriteringscentrum, kommer därför under de kommande åren att i olika projekt arbeta fram hälsoekonomiska analyser som kan ligga till grund för att få till effektiv styrning och användning av resurser även inom tandvård.

I ett projekt med anslag från FORTE kommer Thomas Davidson under 2019-2021 att analysera kostnadseffektiviteten av kariespreventiva insatser inom olika grupper.

Ett annat projekt är Jämlik munhälsa hos barn med Hageby som modell. Detta projekt bedrivs genom Region Östergötland och riktar sig till blivande föräldrar i områden med låg socioekonomi. Thomas Davidson kommer här att bistå med hälsoekonomisk kompetens i de olika utvärderingarna som tas fram. Till sin hjälp kommer han att ha doktorand Caroline Blomma.

Ett tredje projekt är framtagandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom tandvård där Thomas Davidson ingår som hälsoekonomisk expert.

Sammanfattningsvis är tanken med projekten ovan att vi inom de närmaste åren kommer att ha välgjorda hälsoekonomiska analyser även inom tandvård vilket kan bidra till en mer jämlik tandhälsa.

Om Prioriteringscentrum