Tarmbakterier oönskat resesällskap

Tarmbakterier som är resistenta mot antibiotika följer ofta med när utlandsturister återvänder hem. Största risken löper resenärer till Indien, visar en studie vid Linköpings universitet.
Forskarna har analyserat avföringsprover från 226 personer före och efter deras utlandsresa. 68 av dem hade fått med sig så kallade ESBL-producerande bakterier som hos 48 personer var multiresistenta, det vill säga motståndskraftiga mot flera typer av antibiotika.

Största studien i sitt slag

Det innebär att den som insjuknar i till exempel en vanlig urinvägsinfektion kommer att behöva intravenös antibiotikabehandling på sjukhus, enligt Åse Östholm Balkhed, överläkare och doktorand i infektionsmedicin. Hon är en av forskarna bakom studien som är den hittills största i sitt slag.

De undersökta personerna hade turistat i länder utanför Norden. Risken var störst bland dem som rest i Indien, men även övriga delar av Asien liksom Nordafrika sticker ut i resultaten.

Forskargruppens ännu opublicerade uppföljning visar att de flesta ganska snabbt gör sig av med sina oönskade medresenärer. Ett år efter hemkomsten bar endast ett fåtal personer fortfarande på de resistenta tarmbakterierna.

Artikel:
Travel-associated faecal colonization with ESBL-producing Enterobacteriaceae: incidence and risk factors av Å. Östholm Balkhed, M. Tärnberg, M. Nilsson, L. E. Nilsson, H. Hanberger och A. Hällgren. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013.


2014-02-13