StudyPlanner testsida 2021

Exempel 1 Visa/dölj innehåll

År 1

Höst
Förskolans samhälleliga roll, allmändidaktik och det demokratiska uppdraget
VFU
Utveckling och lärande
Dokumentation och uppföljning
Vår
Förskolans pedagogiska uppdrag i relation till barns livsvillkor, lek, utveckling och lärande
VFU
Estetiska lärprocesser, skapande och lärande

År 2

Höst
Barns språkliga utveckling och kommunikation
VFU
Matematiklärande i förskolan
Vår
Teknik och naturvetenskap
VFU
Barns språkliga utveckling och kommunikation 2

År 3

Höst
Estetiska lärprocesser 2
Förskolans innehåll och barns livsvillkor 2
VFU
Samverkansprocesser i förskolan
Vår
Pedagogisk ledning i förskolan
Sociala relationer och ledarskap
Specialpedagogik
Utvärdering och utveckling i förskolan

År 4

Höst
Vetenskap, teori och metod
Avslutande VFU
Examensarbete