Vetenskapliga tidskrifter inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik - ett urval

Varje dag publiceras ny forskning i vetenskapliga tidskrifter. Vissa tidskrifter kräver en prenumeration, men det finns också många som ger fri tillgång till artiklarna. 

Det kan dock vara svårt att hitta forskning som är intressant. Ett sätt kan vara att helt enkelt ta som vana att bevaka någon eller några tidskrifter inom områden som du är intresserad av. Här finns en lista med ett urval av tidskrifter inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den innehåller såväl ämnesövergripande som ämnesspecifika tidskrifter, varav de flesta är fritt tillgängliga.

Tidskrifter inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Ämnesövergripande tidskrifter

NorDiNa - Nordic Journal of Science Education 
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/index

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education
http://www.ejmste.com/

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
http://ijemst.com/home.html

Biologi

CBE: Life Sciences Education
http://www.lifescied.org/

Evolution: Education and Outreach
http://www.springer.com/life+sciences/evolutionary+%26+developmental+biology/journal/12052

Journal of Biological Education (Vissa artiklar fritt tillgängliga)
http://www.tandfonline.com/toc/rjbe20/current

Kemi

Chemistry Education Research and Practice
http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/rp?_ga=2.233862806.929489278.1511275657-906043637.1511275657#!recentarticles&adv

Journal of Chemical Education (Vissa artiklar fritt tillgängliga)
http://pubs.acs.org/journal/jceda8

Fysik

Physical Review Special Topics - Physics Education Research
https://journals.aps.org/prper/

Physics Education (Vissa artiklar fritt tillgängliga)
http://iopscience.iop.org/journal/0031-9120

Teknik

Design and Technology Education: An International Journal
https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/

Australasian Journal of Technology Education
http://ajte.org/index.php/AJTE

International Journal of Technology and Design Education (Vissa artiklar fritt tillgängliga)
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10798

 

Så valde vi tidskrifter

Vi har valt tidskrifter med relevant innehåll som har ett gott anseende bland forskare. I första hand har vi valt tidskrifter där alla artiklar är fritt tillgängliga. I några fall har vi även tagit med tidskrifter där bara vissa artiklar är fritt tillgängliga. För dessa tidskrifter går det oftast att filtrera så att bara de fritt tillgängliga artiklarna visas.

Alla tidskrifterna i listan låter sina artiklar granskas av andra forskare, något som kallas referentgranskning eller “peer review”. Det är ett grundläggande krav för att en tidskrift ska räknas som vetenskaplig.

Ett annat tecken på kvalitet som vi tagit viss hänsyn till är om tidskriften är med i olika databaser över vetenskapliga tidskrifter. För att komma med i dessa databaser behöver en tidskrift gå igenom någon form av kvalitetsgranskning.