TIMSS och PISA missar mycket i skolans NO

TIMSS för årskurs 4 ligger utanför det som svenska elever ska lära sig i årskurs 1-3. För äldre åldrar stämmer innehållet i såväl TIMSS som PISA bättre med läroplanerna, men testerna missar stora delar av det som eleverna lär sig. Det visar en ny rapport.

TIMSS och PISA missar mycket i skolans NOStorskaliga internationella tester av vad elever kan är viktiga för diskussioner om skolans kvalitet. I Sverige har till exempel resultat från TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) fått mycket uppmärksamhet. Men för att resultaten ska visa hur väl den svenska skolan lyckats så bör testerna handla om det eleverna faktiskt ska lära sig i skolan.

Birgitta Frändberg och Mats Hagman vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Skolverket jämfört det naturvetenskapliga innehållet i PISA och TIMSS med skolans styrdokument.

Resultaten visar bland annat att TIMSS för årskurs 4 innehåller mycket som inte ingår i det centrala innehållet för naturorienterande ämnen i årskurs 1-3. Därför går det inte att säga att eleverna fått möjlighet att lära sig det som ingår i testet. TIMSS för årskurs 8 är däremot mer relevant för de svenska styrdokumenten. Samma sak gäller för PISA-testet, som görs av elever som är 15 år gamla.

För båda testerna visar det sig dock att det finns delar i styrdokumenten som inte testas. Det gäller framför allt kring kommunikation av naturvetenskap och systematiska undersökningar.

Läs hela rapporten på http://www.skolverket.se/publikationer?id=3781

 

 

Relaterade artiklar Visa/dölj innehåll

Läs mer om naturvetenskapernas och teknikens didaktik Visa/dölj innehåll