Tio miljoner till projekt om hur forskning omsätts till praktik

Corinna Kruse får nära tio miljoner för att på nära håll studera hur företagshälsovårdens leverantörer, veterinärpatologer och barnmorskor arbetar. I fokus ligger hur vetenskaplig kunskap omsätts till praktik i dessa yrken.
Pengarna delas ut som en gemensam satsning mellan Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. I fokus för satsningen står samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning och totalt delas 80 miljoner ut till åtta olika sökande.

En av de som beviljats pengar är LiU-forskaren Corinna Kruse, verksam vid Tema teknik och social förändring. Hon ska undersöka hur forskning – framför allt medicinsk – omsätts till praktik. Detta gör hon bland annat genom att på nära håll följa så olika yrken som veterinärpatologer, barnmorskor i föräldrautbildning och leverantörer av företagshälsovård. Målet är att skapa en bättre förståelse för vilken kunskap som samhället är i behov av och hur vetenskapsbaserad kunskap kan bli en del i människors vardag.

Förutom Corinna Kruse deltar i projektet Jenny Gleisner och Hannah Grankvist från Linköpings universitet samt John Sjöström vid Svenska Miljöinstitutet.


Publicerad 2015-10-16