Tio miljoner till utbildningsvetenskaplig forskning

Två forskare vid Linköpings universitet har tillsammans tilldelats över tio miljoner kronor för forskning inom utbildningsvetenskap.
Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap. Anna Levén, junior lektor inomlinnea stenliden handikappvetenskap, och Linnéa Stenliden (bilden), junior lektor inom pedagogik, tilldelas tillsammans 10 435 000 kronor under åren 2016-2020.

Anna Levén får 5 867 000 kronor för en applikation till surfplattor som ska fungera som didaktiskt verktyg för personer med utvecklingsstörning. Fokus ligger på lärande av grundläggande aritmetik och numeriska färdigheter.

Linnéa Stenliden tilldelas 4 568 000 kronor för ett verktyg som ska underlätta för elever vad gäller visuell analys och kunskapsvisualisering.

Totalt inkom 247 ansökningar till Vetenskapsrådet. LiU-forskarnas projekt är två av de totalt 24 projekt som beviljades bidrag.


Publicerad 2015-10-29