05 oktober 2016

Kandidatutbildningen i Grafisk design och kommunikation, GDK, har funnits i tio år med ett oförändrat högt söktryck. De tio åren firas med alumnipresentationer, tårtkalas, mingel och en uppdaterad utbildning.
GDKs examensutställning 2016Foto: Melinda DanielssonI samband med tioårsjubiléet den 14 oktober presenteras en vässad version av den populära utbildningen som i senaste antagningen hade fler än fem förstahandssökande per plats.

– Utvecklingen i branschen har gått snabbt under de tio år vi har hållit på och kurserna har utökats med olika moment. Vi såg ett behov av att se över helheten för att kunna fortsätta att ge våra studenter den både breda och djupa kompetens och goda samarbetsförmåga som branschen förväntar sig när de anställer en GDK:are, säger Tommie Nyström som varit ansvarig för programmet sedan starten.

Det finns också fler möjligheter att läsa en termin utomlands via något av LiU:s partneruniversitet. Därifrån hämtas också skickliga gästföreläsare. Utbildningen drivs i nära samarbeten med företag, organisationer och aktiva yrkesmänniskor och de skarpa projektuppdrag som ingår i kurserna visar snabbt på förändrade behov och kompetenskrav.

I samband med GDK:s tioårsjubileum presenteras också den nya internationella masterutbildningen i design.

– Våra studenter får från och med nästa år även en möjlighet att spetsa sin utbildning ytterligare med en masterutbildning i design som startas vid LiU. Första antagningen öppnar inom kort. Vill de sedan gå vidare finns även en doktorandutbildning i design, allt vid samma universitet, säger Tommie Nyström.

De cirka 400 studenter som hittills examinerats från GDK finns idag på byråer och marknadsavdelningar i regionen, men även spridda över landet och världen. Några städer där alumner verkar är Stockholm, Köpenhamn, Dublin, London, San Fransisco med flera.

Firandet av tioårsjubiléet startar med att alumner berättar vad som hänt dem efter examen – alltifrån att vara AD på en firad byrå i Stockholm till webbansvarig hos IKEA.

Program GDK 10 år den 14/10 2016

kl 13-15: Alumner berättar om sina vidare äventyr efter examen från GDK
Plats: sal K4, Kåkenhus, Campus Norrköping

kl 15-17: Officiellt firande med tårtkalas och levande musik
Plats: Färgeriet, intill K4

Programansvarig kommer att finnas på plats för att svara på frågor både om de 10 åren, den nya uppdaterade utbildningen som startar höstterminen 2017 och den nya masterutbildning i Design som också startar hösten 2017. Den har tre spår och ett av dem kommer att förläggas till Norrköping (Visual Media) som en naturlig förlängning på GDK.

Senare på kvällen kommer studentsektionen att ha öppet hus på Trappan med mingel för alumner och nuvarande studenter.