30 maj 2016

Hur kan hyresgäster i Norrköping lära oss om hållbar utveckling? Gå och lyssna på ljudpromenaden ”Tjöta om vatten! En ljudpromenad runt Strömmen” så får du svar.

Kvinna med hörlurar och mobiltelefon utanför Kåkenhus vid Linköpings universitet i Norrköping.Foto: Josefine Höijer/Linköpings universitet

En smartphone, ett par hörlurar och en app är allt som behövs. Bege dig sedan till Campusbron i Norrköping och starta promenaden längs Strömmen. Genom lurarna får du ta del av några Norrköpingsbors tankar om hållbarhet och den vardagliga användningen av vatten. Vatten som vi tar för givet men som också kräver energi för att värmas upp och resurser för att renas. Och hur kan vi spara vatten i vår vardag?

Gestaltning av Gröna Broar

”Tjöta om vatten!” är också ett sätt att kommunicera forskning. Ljudpromenaden är den gestaltande delen av forskningsprojektet Gröna Broar som genomförs av Linköpings universitet i samverkan med Arbetets Museum, HSB Östra och Hyresbostäder med medel från Norrköpings Fond för Forskning och Utveckling. Gröna Broar är också ett samarbete inom Linköpings universitet där Bodil Axelsson, docent i kultur- och mediegestaltning, är projektledare.

Varmvatten i vardagen

Gröna Broar har undersökt människors användning av vatten olika resurser i bostadsområden och särskilt varmvattenanvändningen.

– Olika aktörer har mötts för att prata om vatten: personer som jobbar med hållbarhetsfrågor, representanter från Hyresbostäder och HSB, vaktmästare, kommunala tjänstemän, hyresgäster och forskare, säger Josefine Höijer, student vid masterprogrammet på Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM) vid Linköpings universitet. 

En av de intervjuade hyresgästerna berättar om hur hon sparar överblivet vatten i te-kokaren till att vattna blommorna.Foto: Tjöta om vatten!/Linköpings universitetJosefine Höijer har ansvarat för den gestaltande delen av projektet och skapat ljudpromenaden.

– När vi jobbade i fokusgrupper hittade jag många små berättelser om vatten och valde att fördjupa dem. I ljudpromenaden hör man hyresgästernas berättelser om vardaglig vattenanvändning som dusch, tvätt och te-kokning, men också deras resonemang hållbar utveckling. Rösterna möter visuellt vattnet i Strömmen under promenaden och allt är en del av samma kretslopp, säger Josefine Höijer.

Ett möte mellan kvalitativ forskning och konst

Att hitta nya vägar att kommunicera kring miljö- och hållbarhetsfrågor i bostadsmiljöer i Norrköping är ett av syftena med projektet. Wiktoria Glad, universitetslektor på Tema Teknik och social förändring en av forskarna i projektet. Hon forskar om hållbarhet i den byggda miljön.

– Det har varit häftigt att se när kvalitativ forskning och konst möts i gestaltningen. Vi har haft en gemensam kvalitativ metod för att komma närmare människors vardagsliv. Det ger oss en djupare kunskap om vad som verkligen händer i människors vardagsliv, det är deras beteende som avgör vilken förändring vi får när det till exempel gäller varmvattenanvändning, säger Wiktoria Glad.

Ljudpromenaden invigs söndag den 5 juni 2016 och kommer att vara öppen dygnet runt fram till 31 augusti. Den är drygt två kilometer lång och startar vid Campusbron (gångbron över Strömmen vid Kåkenhus) och fortsätter via Arbetets museum för att avslutas vid Tullhusbron där framtidens bostäder planeras.

Tankar om hållbar utveckling

Ljudpromenaden innehåller platsspecifika geotaggade ljud som spelas upp automatiskt av appen när den som går promenaden närmar sig en av de sex ”hållplatserna”.
Josefine Höijer hoppas att promenaden kan bidra till att den som lyssnar ska få syn på sin egen roll i kretsloppet och att den kan fungera som ögonöppnare.

– Jag tycker det är viktigt att göra allmänhetens röst hörd för att en hållbar utveckling ska bli möjlig. Men det ska vara utan pekpinnar: vi har så olika förutsättningar att göra rätt val, säger Josefine Höijer...

 

Gör så här

Vill du också gå promenaden? Gör så här.

  1. Ladda ner gratisappen izi.TRAVEL till din mobiltelefon. 
  2. Skriv Norrköping i sökfältet och klicka sedan på Tjöta om vatten! Tryck på start.
  3. Gå till punkt 1 på kartan. När du kommer i närheten av ljudet så spelas det upp automatiskt. 
  4. Koppla in hörlurar, lyssna på ljudet och fortsätt enligt kartan till nästa punkt.