Tre Horisont 2020-projekt till LiU

Cirkulär ekonomi, resursutvinning ur deponier och universitetens regionala påverkan är tre projekt med LiU-deltagande som beviljats medel inom Marie Sklodowska Curie Actions.

I alla tre projekten deltar forskare vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, och de löper över fyra år.

I Marie Sklodowska Curie-programmen är forskarutbyte och gemensam utbildning av doktorander viktiga delar. Sammantaget ska programmen utbilda 42 doktorander, varav sex med huvudtillhörighet vid LiU, och totalt handlar det för de tre projekten om en budget på närmare 13 miljoner euro.

Circuit


Inom projektet Cir€uit – Circular European Economy Innovative Training Network ska 15 doktorander, varav två vid LiU, utbildas inom cirkulär ekonomi. Handledare är Erik Sundin, Avdelningen för industriell produktion, och Tomohiko Sakao, Avdelningen industriell miljöteknik. Doktorandprojekten vid LiU handlar om nya konstruktionsmetoder respektive policystöd för en övergång till cirkulär ekonomi.

Övriga universitet som deltar och samarbetar i projektet är Universitetet i Leiden, Norges teknisk-naturveteskapliga universitet, Delft University of Technology, Grenoble Institute of Technology, Cranfield University och Aston University samt ett antal företag, bland dem Toyota Material Handling.

New-Mine

Framtidens gruvaFoto: Peter Modin
New-Mine – Training Network for Resource Recovery Through Enhanced Landfill Mining, ska utveckla kostnadseffektiva tekniker och metoder att utvinna och samtidigt sanera Europas hundratusentals gamla avfallsdeponier.

Joakim Krook och Niclas Svensson, båda vid Avdelningen för industriell miljöteknik, handleder var sin doktorand, inriktade på lönsamhet och miljöprestanda för den här typen av projekt och hur det hänger samman med regelverk och styrmedel. I projektet ska 17 universitet och företag samarbeta och utbyta erfarenheter.

Runin

I det tredje projektet RUNIN, The Role of Universities in Innovation and Regional Development, ska 12 doktorander, varav två vid LiU, studera på vilket sätt universiteten bidrar till innovation och regional ekonomisk tillväxt och i vilken grad de faktiskt samverkar med företag och organisationer i det omgivande samhället. Magnus Klofsten och Dzamila Bienkowska, Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap deltar i utbytet och handleder doktoranderna.

Även detta projekt innebär ett samarbete mellan ett stort antal universitet och andra partner i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Portugal. Här deltar exempelvis också Region Östergötland.

Horisont 2020, extern länk, Vinnova

ForskareVisa/dölj innehåll