Trivsamt svenskt studentboende

Svenska studenter blir allt mer nöjda med sitt boende jämfört
med andra europeiska studenter. Det visar undersökningen Eurostudent.
Byggskylt vid studentbostäderna Irrblosset. Eurostudent är en paneuropeisk studentundersökning som genomförs med några års mellanrum.
Den svenska delen står Universitets- och högskolerådet, UHR, för och nyligen kom en rapport som rör bostadsförhållanden för studenter.

Sju av tio nöjda

Trots svårigheterna att alls få bostad, framför allt vid terminsstarterna, är svenska studenter mer nöjda än andra i Europa. Och de är mer nöjda idag än 2009, då den senaste undersökningen gjordes. Sju av tio säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin bostad.
En tredjedel av de svenska studenterna bor i studentboende, i princip alla är heltidsstuderande och 75 procent av dem fick tag på bostad inom loppet av sex månader.

Snedfördelning

Men undersökningen visade också att det idag finns en snedfördelning av de svenska studentbostäderna, sett ur ett könsperspektiv.
– Trots att 60 procent av Sveriges studenter är kvinnor så bebos studentbostäderna till 55 procent av män, skriver UHR i ett pressmeddelande och påpekar att det är förvånande.
Det tycker också Annika Samuelsson, fastighetsansvarig på LiU-studenternas hyresförmedling Kombo som drivs av Kårservice.
– Vi har ingen känsla av att det skulle vara så. Det var spännande att läsa rapporten – men jag kan också tycka att underlaget är alldeles för litet för att dra några slutsatser. Efter rensning och viktning var det svar från 1 400 svenska studenter med i enkäten och bara på LiU är de nästan 20 gånger fler.

Kvinnor vill bo omöblerat

I Linköping förvaltar Studentbostäder runt 4 200 boenden, studentrum i korridorer och lägenheter. Om det finns någon snedfördelning mellan könen hos dem, kan vd:n Simon Helmér inte svara på:
– Vi gör inte den typen av statistiska körningar.
Utan att ha mer än en känsla på fötterna tror Simon Helmér dock att det, historiskt sett, varit fler manliga än kvinnliga hyresgäster i studentkorridorerna.
– Men det är många år sedan. Våra kundundersökningar visade nämligen att kvinnliga studenter hellre ville bo omöblerat, så vi beslöt oss för att hålla fler omöblerade alternativ. Jag tror att andelen kvinnliga studenter bland våra hyresgäster ökat sedan dess, men som sagt, några vetenskapliga bevis för det har jag inte!

Däremot stöder Studentbostädernas egna undersökningar Eurostudent-rapporten när det gäller nöjdheten.
– Vi ser också att den blivit allt högre med åren. Idag sköts också studentbostäderna på ett helt annat sätt än förr, både vad det gäller standard, underhåll och service.Publicerad 2015-05-11