Två Årets alumner på samma arbetsplats

Skäggetorpsskolan i Linköping hyser nu inte bara en utan två av Årets alumner. Rektor Kajsa Andersson Lundblad fick utmärkelsen 2015 och i februari anställde hon Carina Brage, Årets alumn 2012, som lärare i NO och teknik.

Kajsa Andersson och Carina Brage utanför Skäggetorpsskolans entré.Det visar sig att de två har en lång gemensam historia. Den började när Carina Brage gick lärarutbildningen i Norrköping i slutet av 90-talet. Hon gjorde sin första verksamhetsförlagda utbildningsperiod, så kallad VFU, i Kajsa Andersson Lundblads sjätteklass och blev imponerad.

– Du hade en så speciell relation till dina elever, du såg verkligen varje individ, säger Carina till Kajsa.

Deras vägar fortsatte att korsas och de höll kontakten, även om det blev sporadiskt i perioder. När Kajsa fick utmärkelsen Årets alumn var Carina den första hon hörde av sig till.

Lockades till Skäggetorpsskolan

Carina Brage har de senaste tio åren arbetat på Naturcentrum. Där är hon verksamhetsansvarig, hon utbildar lärare i hur man kan undervisa utomhus och på andra arenor och håller i Linköpings naturskola dit lärare kommer med sina elever för att lära på ett annat vis än inne i klassrummet. Att inspirera till att lämna klassrummet och gå ut är viktigt för henne, men hon har också känt en längtan tillbaka till att själv undervisa barn och unga.

Carina Brage och Kajsa Andersson Lundblad sitter i ett konferensrum på Skäggetorpsskolan– Mitt hjärta har sagt att jag vill jobba i skolan igen.

– Så jag tjatade lite på henne, säger Kajsa Andersson Lundblad med ett skratt.

En möjlighet öppnade sig när Carina blev studieledig på halvtid och då också fick utrymme att pröva på att arbeta som lärare på Skäggetorpsskolan. Från februari i år har hon på fredagar en sjätteklass i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Hon har redan blivit mycket uppskattad och fått omdömet ”världens bästa NO-lärare” av klassen. På tisdagar har hon konferenstid för att bättre förstå skolans organisation samt få inspiration av och själv inspirera övriga lärare som undervisar i samma ämnen.

Förutom att ha utsetts till Årets alumner av LiU har Kajsa och Carina en annan sak gemensamt. De har under arbetslivet båda lämnat grundskolan för att sedan komma tillbaka. Kajsa arbetade i femton år på Linköpings universitet innan hon för drygt fyra år sedan blev rektor för Skäggetorpsskolan.

Vad var det som lockade dem att återvända?

– Allra mest förmånen att få vara tillsammans med unga människor. Vi lär oss ju hela tiden, de utmanar mig som 51-åring att tänka nytt. Hemskt nyttigt och väldigt roligt, säger Kajsa Andersson Lundblad.

– Lärare är världens bästa jobb! Du har faktiskt en enormt stor frihet. Du ska nå målen, men det står inte hur. Vardagen är så variationsrik, ingen dag är den andra lik, säger Carina Brage.

Lärare är viktiga

Engagemanget lyser i bådas ansikten. Kajsa blir allvarlig när hon talar om att det är brist på lärare och att det kommer att bli ännu värre – ett problem för hela samhället.

– Jag är väldigt glad att man vågar välja Årets alumner som jobbar med pedagogiska frågor. Lärare behöver lyftas fram. De är så viktiga!

Skäggetorpsskolans devis är att man vill utbilda framtidens Nobelpristagare. I samband med de senaste Nobelfestligheterna noterade Kajsa Andersson Lundblad att flera pristagare i sina tal hyllade lärare som betytt mycket för dem. Lärarens insats blir om möjligt ännu mer betydelsefull i en skola som Skäggetorpsskolan där nästan alla elever har utländsk bakgrund. Många är nyanlända till Sverige med allt vad det kan innebära av språksvårigheter och kanske traumatiska upplevelser i bagaget.

– Vi är skyldiga de här eleverna att engagera oss i deras lärande. Annars har de ingen chans, säger Kajsa.

Känslan av att vara behövd kan vara en bidragande orsak till att många lärare blir kvar länge på Skäggetorpsskolan. Skolan hyllas av Skolinspektionen och andra, men egentligen borde så här djupt segregerade skolor inte finnas, menar rektor Kajsa Andersson Lundblad.

– Nu missar omvärlden möjligheten att träffa de här ungdomarna och de missar möjligheten att träffa infödda svenskar. Det är ett problem att vi inte får mötas.

Ställ krav på VFU

Intervjun går mot sitt slut. När Carina och Kajsa får frågan om de har några råd till lärarstudenter säger Kajsa:

– Ställ krav på din VFU. Den är så begränsad i dag, så det gäller att den tid du får blir väldigt bra. Utnyttja den maximalt eller övermaximalt, var på skolan så mycket som möjligt, du lär dig så otroligt mycket. Och se till att du får en bra handledare och en skola där du känner dig välkommen.

Kajsa Andersson Lundblad och Carina Brage i kramrutan med elever på SkäggetorpsskolanPå Skäggetorpsskolan är det alltid mycket på gång. Den här veckan är det Må bra-vecka med kramruta, där Kajsa Andersson Lundblad och Carina Brage snabbt får sällskap av flera elever.

Foto: Peter Modin

Kajsa Andersson Lundblad, Årets alumn 2015

Kajsa Andersson Lundblad fick utmärkelsen för att hon ”står för ett kunnigt och engagerat pedagogiskt ledarskap i skolan och är en förebild inom sin yrkeskår”.

 

Carina Brage, Årets alumn 2012

Carina Brage fick utmärkelsen för att hon ”brinner för ett lustfyllt och hållbart lärande, utomhus och med hela kroppen, inom naturvetenskap och teknik”.

 

Senaste nytt från LiU