Två LiU-miljöer får 47,5 miljoner från VR

LiU-professorerna Martijn Kemerink och Xavier Crispin får drygt 23 miljoner vardera från Vetenskapsrådet, VR. Forskningen handlar om nästa generations organiska solceller respektive bränsleceller i papper.

Två forskningsmiljöer vid LiU får i hård konkurrens tillsammans närmare 47,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådets utlysning Bidrag till forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 222 ansökningar kom in varav 18 beviljades medel, en beviljandegrad på åtta procent.

Martijn Kemerink, professor vid Avdelningen komplexa material och system, IFM, får cirka 23,7 miljoner under sex år för forskningsmiljön kring nästa generations organiska solceller, OVP2.0.

Solceller som också lagrar energi

Målet är att få fram organiska solceller som är effektivare och dessutom billigare att tillverka. De ska integreras med termoelektriska komponenter för att ta tillvara även det infraröda ljuset och de ska kunna lagra energi för användning under dygnets mörka timmar.

Medsökande här är kollegerna vid IFM, Olle Inganäs och Feng Gao, Avdelningen biomolekylär och organisk elektronik, men också Xavier Crispin, Laboratoriet för organisk elektronik, ITN, samt forskare vid Chalmers.

Billiga bränsleceller i papp

Xavier CrispinProfessor Xavier Crispin, Laboratoriet för organisk elektronik, får även 23,7 miljoner under sex år för utveckling av forskningsmiljön kring engångsbränsleceller i papper.

– Vi ska ta fram papperselektroder som kan konvertera kemisk energi till elektricitet. Bränsleceller i papper kommer att vara så billiga att det bara är att byta ut dem när effektiviteten av någon anledning avtar, säger Xavier Crispin.

Medsökande är Magnus Berggren och Igor Zozoulenko, Laboratoriet för organisk elektronik, ITN, samt Mats Fahlman, Avdelningen ytors fysik och kemi, IFM.

Två ytterligare LiU-forskare Mikael Syväjärvi och Ashutosh Tiwari, Avdelningen halvledarmaterial, IFM, finns också med som medsökande i en ansökan som beviljades Uppsala universitet och som handlar om energimaterial för smart bioelektronik.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Fler nyheter från LiU Visa/dölj innehåll