Att programmera med workshops

Linköpings universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket en workshopserie som komplement till webbkursen ”Att programmera” som finns på skolverkets utbildningsportal. Under fyra workshops får du lära dig mer om Scratch, Micro:bit eller Python, och om programmering i undervisningen.

Pojke som programmerar.
Om webbkursen

”Att programmera” är en webbkurs som publicerades 2019 och ligger på Skolverkets utbildningsportal. Kursen är kostnadsfri.

Den består av en introducerande del där deltagaren möter några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre fristående spår:

  • Scratch
  • Micro:bit
  • Python.

Du hittar webbkursen Att programmera hos Skolverket.

Om workshopserien

Workshopserien utgår ifrån webbkursen ”Att programmera”, och består av 4 träffar. Den första träffen är en gemensam träff där alla deltagare inom workshopserien deltar vid samma tillfälle. Därefter är deltagarna indelade i spår. Workshopserien består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner.

Träffarna innehåller bland annat:

  • Introduktion i programmering i undervisningen kopplat till centralt innehåll i läroplanen.
  • Introduktion i datalogiskt tänkande.
  • Introduktion av grundläggande begrepp och strategier med koppling till programmering i undervisningen.
  • Arbete med uppgifter från webbkursen, samt en särskild kursuppgift för workshopdeltagare, tillsammans i par eller studiegrupper och under handledning av workshopledare.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig i första hand till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. I andra hand riktar sig workshopserien till lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Lärandemål för ”Att programmera med workshops”

Deltagarna introduceras i grunderna i de programmeringsmiljöer som behandlas som en utgångspunkt för en fortsatt kompetensutveckling i att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod samt att reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen.

Praktisk information

Om vi får tillräckligt många anmälda kommer workshopserien arrangeras VT 2023 (prel. mars – maj). Anmäl dig via anmälningslänken nedan.

Tidsåtgång

Den totala omfattningen i tid för att följa ett spår och delta i workshoparna beräknas till 20 timmar för deltagarna (varav workshops 7 timmar). Huvudmannen ansvarar för att deltagarna får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen.

Avgift

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan VT 2023

Länk till anmälan för VT23 hittar du här.

Sista anmälningsdatum för VT23: 10 februari 2023

Om ni är flera hos er huvudman som vill gå kursen kan det finns möjlighet att arrangera kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Kontakt

Fler uppdragsutbildningar