Deep Learning

Kursen är utformad för yrkesverksamma med en befintlig universitetsutbildning som vill skaffa sig specialkunskaper och färdigheter inom området Neurala Nätverk och Djupinlärning.

Vi rekommenderar att du har följande bakgrundskunskap: kalkylering (derivata), linjär algebra (matriser, vektorer) och sannolikhetsteori. Du bör även ha programmeringserfarenhet. Kursen kommer att använda Python, en standard inom maskininlärning.

Vid intresse kontakta LiU uppdragsutbildning

Då kursen ges på engelska finns fullständig information på den engelska kurssidan.

Kontakt

Mer om LiU:s uppdragsutbildningar