AI och etik - i teori och praktik 3 hp

Kursen ”AI och etik – i teori och praktik” är högaktuell då frågor om AI både väcker stora förhoppningar men också flera etiska spörsmål. I denna kurs fördjupar vi oss teoretiskt i frågor om AI och berör bl a det som har att göra med ansvar och bias. I kursen jobbar vi även praktiskt på så sätt att de dilemman och problem som finns i era verksamheter analyseras och diskuteras med hjälp av teori. Målet med kursen är att ge användbara verktyg för att hantera etiska avvägningar i design och införande av AI.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge handgriplig etisk kunskap som kan användas som grund för den samhälleliga debatten om AI i egna utvecklingsprojekt. Samtliga föreläsningar varvas med övningar där deltagarna får vara aktiva och diskutera hur problemområden bör hanteras med fokus på den egna verksamheten.

Kursen fokuserar på följande:

  • AI och ansvar
  • Bias
  • Delaktighet
  • Partiskhet
  • Inflytande 

Kursen examineras genom ett reflektionspaper där kursdeltagaren argumenterar för lösningar på aktuella problemområdena. Kursen ger 3 hp.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar med utveckling eller införande av AI-system. Den är också lämplig för beslutsfattare som har att ta ställning till införande av sådana system. Kursen har begränsat antal platser.

Litteratur

Föreläsningarna i kursen utgår bland annat från följande litteratur: 

Praktisk information

Kursen arrangeras under tre heldagar.

För tillfället har vi inget planerat kurstillfälle, skicka gärna en intresseanmälan till uppdragsutbildning@liu.se

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning