Folkbildningsideologi och samtida utmaningar – en kurs för skolledare i folkhögskolan

En kurs som syftar till att stärka skolledare i den ideologiska dimensionen av rektorsrollen och ge möjlighet till att bearbeta utbildningsformens särskilda behov, position och dagordning.

Bild: Ett rött äpple ovanpå några böcker.I kursen behandlas folkbildningsideologi och samtida utmaningar. Kursen fokuserar särskilt folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag, mål och position i förhållande till det omgivande utbildningslandskapet.

Målgrupp

Skolledare - rektorer och andra med ledarfunktion - vid folkhögskolor i Sverige.

Praktisk information

Kursen ger 7,5 hp och omfattar tre fysiska kursdagar, en kursdag online och däremellan flexibla lärformer enskilt och i grupp.

I kursen används den digitala lärplattformen Lisam.

Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan med intresseorganisationerna RIO och OFI.

Läs mer om kursen.

På den här sidan finns kursplan.

Anmälan

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Citat från deltagare:

"Kursledningen gjorde ett MYCKET bra arbete och det är alltid intressant och givande att träffa kollegor från andra skolor."


Citat från deltagare:

"En bra blandning av allt. Jag fick också möta kollegor från skolor med stora olikheter, vilket var intressant och berikande. Kursen har gett mig en bra grund i folkhögskoletraditionen och en klarare blick på utmaningarna jag står i just nu."

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning