Folkbildningsideologi och samtida utmaningar – en kurs för skolledare i folkhögskolan

En kurs som syftar till att stärka skolledare i den ideologiska dimensionen av rektorsrollen och ge möjlighet till att bearbeta utbildningsformens särskilda behov, position och dagordning.

I kursen behandlas folkbildningsideologi och samtida utmaningar. Kursen fokuserar särskilt folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag, mål och position i förhållande till det omgivande utbildningslandskapet.

Målgrupp

Skolledare - rektorer och andra med ledarfunktion - vid folkhögskolor i Sverige.

Praktisk information

Kursen ger 7,5 hp och omfattar tre fysiska kursdagar, en kursdag online och däremellan flexibla lärformer enskilt och i grupp.

I kursen används den digitala lärplattformen Lisam.

Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan med intresseorganisationerna RIO och OFI.

Läs mer om kursen.

Citat från tidigare deltagare Visa/dölj innehåll

"Kursledningen gjorde ett MYCKET bra arbete och det är alltid intressant och givande att träffa kollegor från andra skolor."


"En bra blandning av allt. Jag fick också möta kollegor från skolor med stora olikheter, vilket var intressant och berikande. Kursen har gett mig en bra grund i folkhögskoletraditionen och en klarare blick på utmaningarna jag står i just nu."