Uppdragsutbildning för obehöriga i förskoleklassen

Uppdragsutbildning för obehöriga i förskoleklassen inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer. 

Hösten 2018 startar en kurs för obehöriga lärare/förskollärare i förskoleklassen vid Linköpings universitet. Totalt omfattar kursen 15 hp och den sträcker sig över två terminer.

Målgrupp

Behörig att söka är den som arbetar som lärare/förskollärare i förskoleklass och som saknar behörighet. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Kursinformation

Kursen går på kvartsfart och ges som distansutbildning med totalt 8 campusförlagda närträffar över de två terminerna. Mellan närträffarna arbetar deltagarna själva eller kollegialt.

Kursen består av två delkurser: Språk och kommunikation för förskoleklassen 7,5 hp samt Matematiska uttrycksformer för förskoleklassen 7,5 hp.  

Anmälan

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Kursplaner och mer information

Kursplan

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och staten betalar utbildningen. 
Läs mer om kursen på Skolverkets hemsida

Medverkande lärare

Medverkande under höstterminen (språk och kommunikation) är Åsa Järnvall (universitetsadjunkt), Åsa Elwér (universitetslektor) och Christina Aminoff (universitetsadjunkt). 
 

Medverkande under vårterminen (matematiska uttrycksformer) är Mats Bevemyr (universitetsadjunkt) och Margareta Engvall (universitetslektor). 

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?Visa/dölj innehåll