Uppdragsutbildning för obehöriga i förskoleklassen

Uppdragsutbildning för obehöriga i förskoleklassen, 15 hp, inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer.

Hösten 2018 startar en kurs för obehöriga lärare/förskollärare i förskoleklassen vid Linköpings universitet. Totalt omfattar kursen 15 hp och den sträcker sig över två terminer.

Kursen går på kvartsfart och ges som distansutbildning med totalt 8 campusförlagda närträffar över de två terminerna. Mellan närträffarna arbetar deltagarna själva eller kollegialt.

Kursen består av två delkurser: Språk och kommunikation för förskoleklassen 7,5 hp samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen 7,5 hp. 

Behörig att söka är den som arbetar som lärare/förskollärare i förskoleklass och som saknar behörighet. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Ansök genom att skriva ut och fylla i blanketten nedan. Du kan antingen skicka den med posten eller scanna in och skicka anmälan som epost. Du får bekräftelse till den mailadress som du angett att vi mottagit din ansökan. Antagning sker löpande.

Närträffarna på Campus Valla i Linköping ligger följande dagar (9-16):

  • HT 2018: 5/9, 3/10, 14/11, 12/12
  • VT 2019: 7/2, 7/3, 11/4 och 23/5

Medverkande under höstterminen (språk och kommunikation) är Åsa Järnvall (universitetsadjunkt), Åsa Elwér (universitetslektor) och Christina Aminoff (universitetsadjunkt). 

Medverkande under vårterminen (matematiska uttrycksformer) är Mats Bevemyr (universitetsadjunkt) och Margareta Engvall (universitetslektor). 

Ladda ner blanketten Anmälan och huvudmannens godkännande

Kursplan

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och staten betalar utbildningen. Läs mer på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/forskolepersonal/kurs-for-pedagoger-i-forskoleklass-1.265884