En utbildning för dig som är lärare vid folkhögskola och arbetar med yrkesinriktade kurser. Syftet med denna utbildning är att du ska stärkas i din yrkeslärarroll.

Yrkeslärare som fortbildar sig.
Utbildningen tar upp följande teman:

  1. Yrkeskunskap och yrkesidentitet
  2. Yrkesutbildning på folkhögskola
  3. Lärarroll och yrkesdidaktik
  4. Bedömning och validering
  5. Deltagarinflytande och inkluderande pedagogik
  6. Utveckling av folkhögskolans yrkesutbildning

Under utbildningen tar vi utgångspunkt i dina erfarenheter som lärare på en yrkesinriktad utbildning, men också dina kunskaper inom och erfarenheter från det yrkesområde som du utbildar för. Vi tar del av nya kunskaper och andras erfarenheter genom föreläsningar och kurslitteratur.

Tidigare och nya kunskaper och erfarenheter bearbetas i gruppdiskussioner och övningar på kursträffarna och i uppgifter som du arbetar med mellan träffarna.

Upplägg

Utbildningen omfattar 7.5 hp och innefattar fyra fysiska och ett digitalt tillfälle. Alla träffar är obligatoriska. Mellan träffarna kommunicerar vi i lärplattformen Lisam, där deltar du i gruppdiskussioner och där finns även allt material och övrig kursinformation. 

Praktisk information

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd på en folkhögskola.

Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan med intresseorganisationerna RIO och OFI.

Kontakt