Yrkesutbildning i utveckling - fortbildning för lärare på yrkesinriktade folkhögskolekurser

Kursen vänder sig till lärare vid landets folkhögskolor som arbetar med yrkesinriktade kurser, och som vill utveckla utbildningen och stärkas i yrkeslärarrollen. Kursen är en uppdragsutbildning och ges av lärare och forskare vid Linköpings universitet.

Innehåll

Kursen tar upp följande teman:

  1. Yrkeskunskap och yrkesidentitet
  2. Yrkesutbildning på folkhögskola
  3. Lärarroll och yrkesdidaktik
  4. Bedömning och validering
  5. Deltagarinflytande och inkluderande pedagogik
  6. Utveckling av folkhögskolans yrkesutbildning

Under kursen tar vi utgångspunkt i dina erfarenheter som lärare på en yrkesinriktad utbildning, men också dina kunskaper inom och erfarenheter från det yrkesområde som du utbildar för. Vi tar del av nya kunskaper och andras erfarenheter genom föreläsningar och kurslitteratur.

Tidigare och nya kunskaper och erfarenheter bearbetas i gruppdiskussioner och övningar på kursträffarna och i uppgifter som du arbetar med mellan träffarna.

Upplägg

Kursen omfattar 7,5 hp och sker på distans med obligatoriska träffar. Mellan kursträffarna kommunicerar vi i lärplattformen Lisam, där deltar du i gruppdiskussioner och där finns även allt material och övrig kursinformation. Kursen avslutas med en träff i Stockholm i maj 2021.

De inplanerade träffarna sker:

  • 25-26 november 2020 i Linköping
  • 26 januari 2021 nätbaserad utbildningsdag via Zoom
  • 1-2 mars 2021 i Linköping
  • 5 maj 2021 i Stockholm.

Praktisk information

Kursen vänder sig till dig som är anställd på en folkhögskola.

Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan med intresseorganisationerna RIO och OFI.

Anmäl dig och läs mer om kursen hos Sveriges folkhögskolor

KontaktVisa/dölj innehåll