Uppdragsutbildning: Grundläggande programmering med teknikdidaktiskt fokus, fortsättningskurs 5 hp

Den här kursen är en fortsättningskurs till kursen Grundläggande programmering med ämnesdidaktiskt fokus. För att kunna gå den här fortsättningskursen med teknikdidaktiskt fokus behöver du först ha gått grundkursen eller en motsvarande kurs. 

Målgrupp

Tekniklärare i årskurs 7-9. Deltagaren ska vara godkänd på kursen Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning eller ha motsvarande kunskaper.

Kursinformation

I den här kursen får du arbeta med och reflektera över hur du tillämpar programmering i din undervisning. Du får även kunskap om hur du kan arbeta med programmering i relation till styrdokumenten och som ett verktyg i elevernas kunskapsutveckling.

Kursen tar också upp kursplanen i tekniks centrala innehåll om hur man utifrån egna konstruktioner tillämpar styrning och reglering med hjälp av programmering samt programmeringens funktion i komplexa tekniska system. Kursen ger dig vidare möjlighet till reflektion över programmering kopplat till jämställdhet, etik och moral samt programmering ur ett miljöperspektiv.

I kursen kommer du också att få arbeta med ett undervisningsprojekt i programmering och teknik. Självklart kommer du också att få fortsatt övning i att skapa, testa, felsöka och förbättra programkod samt arbeta vidare med programmeringens begrepp och byggstenar.

Kursen ges på distans med två närträffar på Linköpings universitet.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket.

Anmälan

Anmälan stänger 10 januari 2020. Anmäl dig via denna länk:
Grundläggande programmering med teknikdidaktiskt fokus, fortsättningskurs

Läs mer om kursenVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll