Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola

I denna kurs bearbetar vi gemensamt olika frågor som rör diagnoser, funktionsnedsättningar och funktionsvariationer. Vi samtalar om hur vi som arbetar inom folkhögskolan kan möta utmaningar kopplade till detta. 

Många är ovana vid att prata om specialpedagogik och samtidigt finns på våra folkhögskolor en stor erfarenhet av att arbeta med grupper av människor som i bagaget har en mångfald av olika livserfarenheter. Vi har därför skapat en kurs som tar till vara både forskningsbaserad kunskap och den kunskap som redan finns på landets folkhögskolor. Tillsammans söker vi efter ett förhållningssätt och ett arbetssätt som stämmer med de värderingar och synsätt som kännetecknar folkbildningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom folkhögskolan och vill orientera dig i det specialpedagogiska fältet.

Kursinformation

Kursen bygger på sex gemensamma kurstillfällen. Du som deltar behöver även planera in tid för läsning på egen hand och för att skriva olika kursuppgifter.

Inför respektive kurstillfälle läser deltagarna litteratur och när vi träffas varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar. Därtill genomför kursdeltagarna kursuppgifter som är nära relaterade till den egna undervisningen. Dessa kopplas till litteraturen i skriftliga redovisningar som diskuteras på nästkommande träff.

Inför det sista tillfället genomförs en kursuppgift som är examinerande. Det innebär att den måste godkännas för att deltagaren ska få 7,5 hp (högskolepoäng).

Kursavgift är 11 100 kr per deltagare.

KontaktVisa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?Visa/dölj innehåll