Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola

I denna kurs bearbetar vi gemensamt olika frågor som handlar om hur vi kan inkludera kursdeltagare med olika funktionsvariationer och funktionsnedsättningar i undervisning på folkhögskola.

Kurs om inkluderande vuxenpedagogik.Bild: Arbete och diskussion i grupp.Många är ovana vid att prata om specialpedagogik och samtidigt finns på våra folkhögskolor en stor erfarenhet av att arbeta med grupper av människor som i bagaget har en mångfald av olika livserfarenheter. Vi har därför skapat en kurs som tar till vara både forskningsbaserad kunskap och den kunskap som redan finns på landets folkhögskolor. Tillsammans söker vi efter ett förhållningssätt och ett arbetssätt som stämmer med de värderingar och synsätt som kännetecknar folkbildningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom folkhögskolan och vill orientera dig i det specialpedagogiska fältet.

Kursinformation

Kursen bygger på sex gemensamma kurstillfällen. Du som deltar behöver även planera in tid för läsning på egen hand, för att skriva olika kursuppgifter och delta i ett par onlineseminarium.

Inför respektive kurstillfälle läser deltagarna litteratur och när vi träffas varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar. Därtill genomför kursdeltagarna kursuppgifter som är nära relaterade till den egna undervisningen. Dessa kopplas till litteraturen i skriftliga redovisningar som diskuteras på nästkommande träff.

Inför det sista tillfället genomförs en kursuppgift som är examinerande. Det innebär att den måste godkännas för att deltagaren ska få 7,5 hp (högskolepoäng).

På den här sidan finns kursplan.

Datum och tider

Följande dagar och tider ses vi på Campus Valla, Linköping:

HT 2022

14 september kl. 10.00-16.30
26 oktober kl. 10.00-16.30
27 oktober kl. 08.30-15.00

VT 2023

10 januari kl. 10.00-16.30
11 januari kl. 08.30-15.00
7 mars kl. 10.00-16.00

 

Anmälan

Utbildningen kostar 11 000:-/ deltagare.

Välkommen med din anmälan via denna länk. Sista dag för anmälan är 2 september 2022.

Vid frågor, välkommen att kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Vid för få anmälningar ställs kursen in.

 


 

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning