Introduktion till programmering i text-baserad miljö 5hp

På uppdrag av Skolverket ger LiU utbildningen ”Introduktion
till programmering i text-baserad miljö, 5hp”.

Genomförande

Föreläsningar och seminarier sker på distans med stöd i en lärplattform. Det kommer att arrangeras digitala kursträffar för samtliga deltagare (preliminärt fyra lärarledda träffar, samt frågestunder däremellan), däremellan läser du litteratur och genomför praktiska moment på egen hand.

Kursens innehåll

Generellt innehåll

  • Introduktion till programmering kopplat till undervisning.
  • Programmeringens betydelse för samhället. Etiska perspektiv på programmering.

Programmeringsinnehåll

  • Att skapa program i textbaserad miljö.
  • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler.
  • Introduktion till funktioner.
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem.
  • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program.
  • Att utifrån moment i kurs- och ämnesplaner kunna använda programmering vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.

Didaktiskt innehåll

  • Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam som matematiklärare i antingen grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 8-10, gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Den är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor.

Anmälan

VT22

Du som vill delta VT22, välkommen med din anmälan.

Anmäl dig till VT22 via vårt anmälningsformulär.

Kursen har begränsat antal platser och rangordning utgår från det datum då anmälan inkom. Kursen ges under förutsättning att vi nog många anmälningar.

Om ni är flera hos er huvudman som vill gå kursen kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Fler uppdragsutbildningar vid LiUVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll