Introduktion till programmering i visuell miljö 5hp

På uppdrag av Skolverket ger LiU kursen ”Introduktion
till programmering i visuell miljö, 5hp”.

Påslagen dator med färgglatt ljussken.

Genomförande

Föreläsningar och seminarier sker på distans med stöd i en lärplattform. Det kommer att arrangeras tre digitala kursträffar för samtliga deltagare, däremellan läser du litteratur och genomför praktiska moment på egen hand.   

Kursens innehåll

Generellt innehåll

  • Introduktion till programmering kopplat till undervisning.
  • Programmeringens betydelse för samhället. Etiska perspektiv på programmering.

Programmeringsinnehåll

  • Att skapa program i visuell miljö.
  • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler.
  • Introduktion till funktioner.
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem.
  • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program.
  • Att utveckla egna konstruktioner, såväl med som utan styrning av föremål, där man tillämpar programmering.

Didaktiskt innehåll

  • Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam som tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 eller specialskolans årskurs 5–10, men är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor. 

Anmälan 

Denna kurs erbjuds VT 2023 under förutsättning att vi får tillräckligt många anmälda.

Länk till anmälan hittar du här

Sista anmälningsdatum: 31 januari 2023

Om ni är flera hos er huvudman som vill gå kursen kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information:

LiU Uppdragsutbildning

 

Fler uppdragsutbildningar vid LiU