Introduktion till programmering i visuell miljö 5hp

På uppdrag av Skolverket ger LiU HT2020 kursen ”Introduktion
till programmering i visuell miljö, 5hp”.

Genomförande

Observera att vi i samråd med Skolverket har beslutat att omvandla denna kurs till en distanskurs. Föreläsningar och seminarier sker på distans med stöd i en lärplattform. Vid tre tillfällen samlas deltagarna för digitala kursträffar. Deltagaren läser litteratur och genomför praktiska moment på egen hand.  

Kursens innehåll

Generellt innehåll

 • Introduktion till programmering kopplat till undervisning.
 • Programmeringens betydelse för samhället. Etiska perspektiv på programmering.

Programmeringsinnehåll

 • Att skapa program i visuell miljö.
 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler.
 • Introduktion till funktioner.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program.
 • Att utveckla egna konstruktioner, såväl med som utan styrning av föremål, där man tillämpar programmering.

Didaktiskt innehåll

 • Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam som tekniklärare i årskurs 4-9, men är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor.

Anmälan

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär.

Om ni är flera hos er huvudman som vill gå kursen kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Bakgrund

Denna kurs är en del i Skolverkets nya kurspaket för grundläggande programmering (start HT20). Tidigare har följande kurser getts vid LiU:

 • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare, 7,5 hp
 • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för tekniklärare, 7,5 hp
 • Fortsättningskurs i grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för tekniklärare, 5 hp

Vid LiU ger vi HT2020 även kursen ”Introduktion till programmering i text-baserad miljö, 5hp”.