Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor

En teoretisk och praktisk påbyggnadsutbildning för tandsköterskor som ger 15 hp. 

Kursen är på grundnivå och innehåller bland annat följande moment:

  • Människans anatomi i huvud-halsregionen inklusive luftvägar.
  • Grundläggande akutmedicin med relevans för käkkirurgi.
  • Käkkirurgiska behandlingsmetoder.
  • Planering, förberedelse och genomförande för käkkirurgiska operationer.
  • Hygien och vårdrelaterade infektioner.
  • Medicinsk teknisk apparatur, säkerhetsrisker.
  • Bemötande och etik.
  • Sjukdomslära och farmakologi med relevans för käkkirurgi.
  • Fördjupade kunskaper i käkkirurgisk operationsteknik och operationsmetoder.
Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna duka upp inför operation, tillämpa hygientekniska metoder och desinfektion av operationsrummet samt ha grundläggande kunskaper i hur du hanterar medicinsk apparatur och instrument. 

Målgrupp

Yrkesverksamma tandsköterskor. 

Kursinformation

Kursen ges under nio heldagar fördelade på tre kurstillfällen.

Under varje träff går vi igenom praktiska patientfall. Undervisningen sker på Käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Kursen innefattar fyra veckors randning (praktik). Arbetsgivaren är ansvarig för att ordna med denna. Alla eventuella kostnader som uppstår i samband med randningen betalas av arbetsgivare. 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner i seminarieform. Utöver detta ska deltagaren även utöva självstudier. 

Examination sker genom en skriftlig tentamen. För att få godkänt i kursen krävs godkänt resultat på tentamen, fyra veckors auskultation på deltagarens hemort samt muntliga redovisningar av litteratur- och seminarieuppgifter. Kursen ger 15 hp.

Pris per deltagare: Kontakta Linda Uhrbom för information.

Anmälan

Just nu går det inte att anmäla sig till kursen.  Kontakta Linda Uhrbom för intresseanmälan.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?
Visa/dölj innehåll