Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor

En teoretisk och praktisk påbyggnadsutbildning för tandsköterskor som ger 15 hp. 

Kursen är på grundnivå och innehåller bland annat följande moment:

 • Människans anatomi i huvud-halsregionen inklusive luftvägar.
 • Grundläggande akutmedicin med relevans för käkkirurgi.
 • Käkkirurgiska behandlingsmetoder.
 • Planering, förberedelse och genomförande för käkkirurgiska operationer.
 • Hygien och vårdrelaterade infektioner.
 • Medicinsk teknisk apparatur, säkerhetsrisker.
 • Bemötande och etik.
 • Sjukdomslära och farmakologi med relevans för käkkirurgi.
 • Fördjupade kunskaper i käkkirurgisk operationsteknik och operationsmetoder.
Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna duka upp inför operation, tillämpa hygientekniska metoder och desinfektion av operationsrummet samt ha grundläggande kunskaper i hur du hanterar medicinsk apparatur och instrument. 

Målgrupp

Yrkesverksamma tandsköterskor. 

Kursinformation

Kursen ges under nio heldagar fördelade på fyra kurstillfällen:

 • Kurstillfälle 1 Vecka 6, (10-12 februari 2021)
 • Kurstillfälle 2 Vecka 16, (19-21 april 2021)
 • Kurstillfälle 3 Vecka 36, (9-10 september 2021)
 • Tentatillfälle vecka 39 (1 oktober 2021)

Under varje träff går vi igenom praktiska patientfall.

Den nuvarande planen är att undervisningen ska ske på Käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, men med tanke på den pågående pandemin så kan undervisningen vid kurstillfälle 1, 3 och 4 komma att läggas om till digital undervisning beroende på hur pandemisituationen ser ut under 2021. Kurstillfälle nr 2 (19-21 april 2021) kommer dock att ske på plats på Käkkliniken då detta tillfälle inkluderar praktiska moment.

Kursen innefattar fyra veckors randning (praktik). Kursdeltagarens arbetsgivare är ansvarig för att ordna med denna. Alla eventuella kostnader som uppstår i samband med randningen betalas av arbetsgivare. 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner i seminarieform. Utöver detta ska deltagaren även utöva självstudier. 

Examination sker genom en skriftlig tentamen. För att få godkänt i kursen krävs godkänt resultat på tentamen, fyra veckors randing på deltagarens hemort samt muntliga redovisningar av litteratur- och seminarieuppgifter. Kursen ger 15 hp.

Pris per deltagare: 24 500 kr.

Anmälan

Anmäl dig till kursen i vårt anmälningsformulär. Kursen har ett begränsat antal platser och först till kvarn-principen appliceras. Sista dag för anmälan är 5 januari 2021.

KontaktVisa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?Visa/dölj innehåll