Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor

En teoretisk och praktisk påbyggnadsutbildning för tandsköterskor som ger 15 hp. 

Kursen är på grundnivå och innehåller bland annat följande moment:

 • Människans anatomi i huvud-halsregionen inklusive luftvägar.
 • Grundläggande akutmedicin med relevans för käkkirurgi.
 • Käkkirurgiska behandlingsmetoder.
 • Planering, förberedelse och genomförande för käkkirurgiska operationer.
 • Hygien och vårdrelaterade infektioner.
 • Medicinsk teknisk apparatur, säkerhetsrisker.
 • Bemötande och etik.
 • Sjukdomslära och farmakologi med relevans för käkkirurgi.
 • Fördjupade kunskaper i käkkirurgisk operationsteknik och operationsmetoder.
Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna duka upp inför operation, tillämpa hygientekniska metoder och desinfektion av operationsrummet samt ha grundläggande kunskaper i hur du hanterar medicinsk apparatur och instrument. 

Målgrupp

Yrkesverksamma tandsköterskor. 

Kursinformation

Kursen ges under nio heldagar fördelade på tre kurstillfällen under höst- och vårterminen 2019-2020:

 • Vecka 48 2019 (tre dagar)
 • Vecka 6 2020 (tre dagar)
 • Vecka 16 2020 (tre dagar)

Under varje träff går vi igenom praktiska patientfall. Undervisningen sker på Käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Kursen innefattar fyra veckors randning (praktik). Arbetsgivaren är ansvarig för att ordna med denna. Alla eventuella kostnader som uppstår i samband med randningen betalas av arbetsgivare. 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner i seminarieform. Utöver detta ska deltagaren även utöva självstudier. 

Examination sker genom en skriftlig tentamen. För att få godkänt i kursen krävs godkänt resultat på tentamen, fyra veckors auskultation på deltagarens hemort samt muntliga redovisningar av litteratur- och seminarieuppgifter. Kursen ger 15 hp.

Pris per deltagare: 24 500 :- (exkl moms). Kurskompendium ingår. 

Anmälan

Du anmäler dig till kursen via länken nedan. Sista anmälningsdatum är 31 oktober.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?
Visa/dölj innehåll