Kognitiv hörselvetenskap för audionomer, 4 hp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom audiologisk verksamhet för vuxna och som vill ha fördjupade kunskaper om samspelet mellan kognition, hörsel och åldrande.

Den här uppdragsutbildningen har ett verksamhetsnära upplägg där dina erfarenheter från klinisk verksamhet är en viktig utgångspunkt. Tillsammans med kunniga kollegor och forskare kommer du att samtala, reflektera och lära dig mera om hörsel och kognition. Utbildningen ges helt på distans och online. Interaktiva föreläsningar kommer att varvas med gruppdiskussioner och seminarier.

I utbildningen kommer vi att behandla följande:

  • introduktion till hörsel och kognition
  • kognition och åldrande
  • modeller för kognitiv hörselvetenskap
  • sociala- och individuella skillnader.

Omfattning, examination och kursbevis

Utbildningen omfattar 4 hp och examineras genom skriftlig hemtentamen och muntligt seminarium. Efter godkänt resultat erhålls kursbevis.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom audiologisk verksamhet för vuxna. Förkunskaper är kandidatexamen i audiologi/hörselvetenskap eller motsvarande.

Anmälan

Anmäl dig till via vårt anmälningsformulär. Anmälan är öppen till och med 31 maj. Utbildningen har begränsat antal platser. Vid för få anmälda deltagare kan utbildningen komma att ställas in.

Praktisk information

Kursdatum

Utbildningen omfattar sex tillfällen och ges den sista måndagen i varje månad, med start i september 2021. Vi börjar klockan 13.15 och avslutar 17.00.

Följande datum gäller:

  • 27 september 2021
  • 25 oktober 2021
  • 29 november 2021
  • 31 januari 2022
  • 28 februari 2022
  • 28 mars 2022

Distans

Utbildningen ges helt på distans. De obligatoriska träffarna sker online. Länk till mötesrummet meddelas senare.

Kostnad

8 500 kronor per deltagare. Priset är exklusive moms.

KontaktVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll