Kognitiv hörselvetenskap för audionomer, 4 hp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom audiologisk verksamhet för vuxna och som vill ha fördjupade kunskaper om samspelet mellan kognition, hörsel och åldrande.

Den här uppdragsutbildningen har ett verksamhetsnära upplägg där dina erfarenheter från klinisk verksamhet är en viktig utgångspunkt. Tillsammans med kunniga kollegor och forskare kommer du att samtala, reflektera och lära dig mera om hörsel och kognition. Utbildningen ges helt på distans och online. Interaktiva föreläsningar kommer att varvas med gruppdiskussioner och seminarier.

I utbildningen kommer vi att behandla följande:

  • introduktion till hörsel och kognition
  • kognition och åldrande
  • modeller för kognitiv hörselvetenskap
  • sociala- och individuella skillnader.

På den här sidan hittar du kursplan.

Omfattning, examination och kursbevis

Utbildningen omfattar 4 hp och examineras genom skriftlig hemtentamen och muntligt seminarium. Efter godkänt resultat erhålls kursbevis.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom audiologisk verksamhet för vuxna. Förkunskaper är kandidatexamen i audiologi/hörselvetenskap eller motsvarande.

Anmälan

Välkommen med din anmälan via denna länk. Sista dag för anmälan är 5 september 2022. Vid intresse för utbildningen kontakta LiU Uppdragsutbildning. Vid för få anmälningar ställs kursen in.

Praktisk information

Kursdatum

Utbildningen omfattar sex kursträff och fem schemalagda tillfällen för instuderingstid/grupparbete. Alla tillfällen börjar klockan 13.15 och avslutar 17.00.

Följande datum gäller:

 - Kursträff 1  26 september  
 - Instuderingstid/grupparbete 10 oktober 
 - Kursträff 2   24 oktober
 - Instuderingstid/grupparbete  7 november
 - Kursträff 3    21 november
 - Instuderingstid/grupparbete 5 december
-  Kursträff 4   19 december
 - Instuderingstid/grupparbete 16 januari
 - Kursträff 5  30 januari
 - Instuderingstid/grupparbete  13 februari
 - Kursträff 6     27 februari

 

Distans

Utbildningen ges helt på distans. De obligatoriska träffarna sker online. Länk till mötesrummet meddelas senare.

Kostnad

9 250:-/deltagare. Priset är exklusive moms.

Kontakt

Om uppdragsutbildning vid LiU