Koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser

I denna kurs fördjupas deltagarnas kunskaper i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Bland annat går vi igenom vilka aktörer som bidrar och hur när en person ska tillbaka i arbete efter sjukdom.

Föreläsning om koordinering av sjukskrivningsprocessen.Föreläsning om koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser.Syftet med kursen är att utveckla kunskaperna om koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, samt att fördjupa förståelsen för hur olika aktörer bidrar i processen tillbaka till arbete efter sjukdom.

Centralt i kursen är:

  • ett systemperspektiv där aktörer har olika synsätt och uppdrag som alla påverkar utfallet i en rehabiliteringsprocess
  • ett holistiskt synsätt på arbets- och aktivitetsförmåga där fysiska, psykiska och sociala faktorer tas i beaktande i koordineringen av en rehabiliteringsprocess;
  • ett arbetsplatsorienterat synsätt där arbetsplatsen är en central arena för arbetslivsinriktad rehabilitering;
  • ett jämlikhetsperspektiv, där människors olika resurser och förutsättningar tas i beaktande;
  • ett praktikperspektiv med fokus på att utveckla färdigheter kring metoder för koordinering för olika målgrupper.

Målgrupp 

Detta är en uppdragsutbildning som riktar sig till personer som i sitt arbete har som uppgift att koordinera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser.

Kursinformation

Kursen består av fyra träffar, alla på Campus US i Linköping. Undervisningsformer i denna kurs utgörs av grupparbeten, seminarier och föreläsningar. 

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet (PBL) grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till uppgifterna.

På den här sidan finns kursplan.

Anmälan

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?