Att lyssna på barn 7,5 hp

För dig som i ditt arbete möter och samtalar med barn och ungdomar. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att utveckla din förmåga att lyssna på, och reflektera kring, barns och ungdomars röst i samhället.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter och samtalar med barn och ungdomar. I kursen kommer du att utveckla din förmåga att lyssna på, och reflektera kring, barns och ungdomars röst i samhället. Centrala begrepp i kursen är barnperspektiv och barns perspektiv. Vi behandlar också frågor som knyter an till barns rättigheter och barnkonventionen. Kursen ger 7,5 hp. 

Målgrupp

Yrkesverksamma som i sitt arbete möter och samtalar med barn och ungdomar. 

Kursinformation

I kursen förekommer föreläsningar, seminarier och workshops. Inför varje kurstillfälle krävs individuell förberedelse. 

Kursträffarna är förlagda till torsdagar klockan 16.00-19.00. Vi träffas sammanlagt tio gånger och då på Campus Valla eller digitalt via Zoom.

På den här sidan hittar du kursplan.

Datum för kursträffar HT 22

OBS! En ny utbildningsomgång planeras till ht 22.

Kurskostnad 6 200 kronor per deltagare.

Kursen har en mix av fysiska och digitala träffar. Om det blir nödvändigt av smittoskäl (Covid-19) kan den ställas så att samtliga träffar blir online.

På den här sidan hittar du kursplan.

Anmälan

Kontakta LiU Uppdragsutbildning om du är intresserad av utbildningen.

 

Citat från tidigare deltagare Visa/dölj innehåll

"Att lyssna på barn har öppnat mina ögon. Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning rekommenderas varmt att gå kursen."

Hanna Isaksson

"Kursen har gjort det enkla komplicerat och det komplicerade begripligt!"

Anonym deltagare

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterade nyheter Visa/dölj innehåll

Mer om LiU:s uppdragsutbildningar Visa/dölj innehåll