Effektiv samverkan med frivilliga i räddning och respons

En viktig samhällsutmaning idag är hur frivilliga kan bli en effektiv resurs i räddnings- och responsarbete.

Kursens mål är att erbjuda deltagarna grundläggande kunskaper, färdigheter och förståelse för utveckling av samverkan med frivilliga inom respons och räddning. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha de verktyg som krävs för att själva kunna utveckla samverkan med frivilliga för den egna verksamheten. Vi erbjuder en tvärvetenskaplig kursmiljö där olika samverkanspartners möts tillsammans med föreläsande forskare från Centrum för forskning om räddningssystem och respons (CARER).

Kursinnehåll:

  • Exempel på olika former av samverkan med frivilliga i Sverige och internationellt.
  • Hur kan frivilliga bli en effektiv resurs? Framgångsfaktorer och stötestenar. 
  • Att starta verksamheter med frivilliga: identifiera och mobilisera frivilliga resurser, utbildning och övning, organisatoriska och juridiska villkor för frivillighet, sekretess- och försäkringsfrågor och motivation.
  • Att förankra och dokumentera samverkan med frivilliga.
  • Färdighetsträning i motiveringsarbete, utbildningsplanering och ledarskap.
  • Inventering och analys av förutsättningar för samverkan med frivilliga och egen projektplanering.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som vill komma igång med eller utveckla samverkan inom räddning och respons i ditt uppdrag inom, kommun, räddningstjänst, polis, hälso- och sjukvård eller i en frivilligorganisation samt till ansvariga för beredskapsplanering. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursinformation

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Kursen ger 1,5 högskolepoäng och genomförs i form av föreläsningar, seminarier och workshops/simuleringar. Viss egen förberedelse krävs (utifrån checklista som skickas ut innan kursstart). Kursen kräver aktivt deltagande och en skriftlig rapport för poäng/intyg.

På den här sidan hittar du kursplan.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll,
kontakta kursansvariga:

Rebecca Stenberg
rebecca.stenberg@liu.se
013-28 46 36
För administrativa frågor,
kontakta utbildningssamordnare:

Linda Uhrbom
linda.uhrbom@liu.se
013-28 13 03

Mer om CARER

Om uppdragsutbildning vid LiU