Uppföljning och utvärdering av räddningssamverkan med frivilliga

Uppföljning och utvärdering är verktyg för att ta reda på hur effektiv samverkan är och hur den bör utvecklas. Resultaten ger stöd för planering och beslut samt är ett viktigt underlag i kommunikation om verksamheten.

Kursen erbjuder grundläggande kunskaper, färdigheter och förståelse för utveckling av uppföljnings- och utvärderingsformer för räddningssamverkan. Efter kursen ska deltagarna ha tillägnat sig kunskaper och metoder för att välja och utveckla relevanta uppföljnings- och utvärderingsformer och modeller för sina egna räddningsverksamheter. Vi erbjuder en tvärvetenskaplig kursmiljö där olika samverkanspartners möts tillsammans med föreläsande forskare från Centrum för forskning om räddningssystem och respons.

Kursen omfattar bland annat följande moment:

  • Kunskap om olika typer av utvärderingar för kontroll, beslutsunderlag, lärande och utveckling inom räddning och respons.
  • Internationell överblick - hur använder organisationer utvärdering för att driva frågor externt och för lärande och utveckling av samverkan?
  • Hur bedömer man utvärderingar och hur skapar man en meningsfull utvärdering som har något att säga?
  • Utvärderingsdesign och utvärderingsanalys samt vanliga misstag och hur man undviker dem.
  • Färdigheter i att analysera och designa behovsanpassade uppföljningar och utvärderingar utifrån egna behov.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har samverkan med frivilliga i ditt uppdrag, lednings- och samordningsfunktioner inom räddningstjänst, polis, kommun, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer samt ansvariga för beredskapsplanering. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursinformation

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Kursen ger 1,5 högskolepoäng och genomförs i form av föreläsningar, demonstrationer och praktiska case samt analys och återkoppling på egen planering. Vidare omfattas workshops som AAR-workshop och Future Workshop.

Kursen kräver aktivt deltagande och en skriftlig rapport för poäng/intyg.

Föreläsarna är forskare vid Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), Linköpings universitet.

På den här sidan hittar du kursplan.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll,
kontakta kursansvariga: 

Rebecca Stenberg
rebecca.stenberg@liu.se
013-28 46 36

För administrativa frågor, 
kontakta utbildningssamordnare:

Linda Uhrbom
linda.uhrbom@liu.se
013-28 13 03

Mer om CARER

Om uppdragsutbildning vid LiU