En kurs för dig som vill få en inblick i teknik och innovation i det moderna lantbruket. I kursen möter du experter och kursdeltagare med olika kompetens och infallsvinklar. Du har möjlighet att delta vid kursens träffar på plats i Linköping (med omnejd) eller online. Det är även möjligt att genomföra hela kursen på distans.

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap om, och förmåga att bidra till, lantbrukets teknikomvandling med koppling till den gröna sektorns och samhällets utmaningar.

I kursen ingår: Display i skördetröska som visar hur mycket skörd som finns på fältet.Inne i skördetröskan finns en skördemätare. På den visas hur mycket skörd det är på fältet per meter. Foto Per FrankeliusEn liten robot som används för att rensa ogräs på ett fält.Oz är en liten innovativ robot som rensar ogräs på fältet.
Foto: Per Frankelius

  • Olika typer av teknik i det moderna lantbruket
  • Hur tekniken hänger samman med ekonomi och biologi
  • Lantbrukets lösningar och utmaningar i ett samhällsperspektiv
  • Innovationsbegreppets innebörd och exempel på innovationsteorier
  • Framgångsrik innovation i praktiken.

På den här sidan fins kursplan.

Omfattning och examination

Kursen omfattar 3 hp och examineras genom skriftlig fördjupningsuppgift. Kursbevis erhålls efter godkänd kurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till teknikutvecklare, ingenjörer, konsulter, rådgivare, lantbrukare med flera.

Anmälan

Kontakta LiU Uppdragsutbildning vid intresse. 

En självkörande traktor.Den ser ut som en vanlig traktor, men det är en så kallad robottraktor. Alltså en traktor som inte styrs av en förare.
Foto: Per Frankelius

Samarbetspartner

Kursen genomförs i samarbete med Vreta Kluster och inom ramen för Agtech 2030.

 

Kontakt

Film om kursen och annan relaterad information