Lantbruksteknik och innovation, 3 hp

En kurs för dig som vill få en inblick i teknik och innovation i det moderna lantbruket. I kursen möter du experter och kursdeltagare med olika kompetens och infallsvinklar. Du har möjlighet att delta vid kursens träffar på plats i Linköping (med omnejd) eller online. Det är även möjligt att genomföra hela kursen på distans.

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap om, och förmåga att bidra till, lantbrukets teknikomvandling med koppling till den gröna sektorns och samhällets utmaningar.

I kursen ingår: Display i skördetröska som visar hur mycket skörd som finns på fältet.Inne i skördetröskan finns en skördemätare. På den visas hur mycket skörd det är på fältet per meter. Foto Per FrankeliusEn liten robot som används för att rensa ogräs på ett fält.Oz är en liten innovativ robot som rensar ogräs på fältet.

  • Olika typer av teknik i det moderna lantbruket
  • Hur tekniken hänger samman med ekonomi och biologi
  • Lantbrukets lösningar och utmaningar i ett samhällsperspektiv
  • Innovationsbegreppets innebörd och exempel på innovationsteorier
  • Framgångsrik innovation i praktiken 

Omfattning och examination

Kursen omfattar 3 hp och examineras genom skriftlig fördjupningsuppgift. Kursbevis erhålls efter godkänd kurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till teknikutvecklare, ingenjörer, konsulter, rådgivare, lantbrukare med flera.

Anmälan

Anmäl dig till kursen via vårt anmälningsformulär. Ange i formuläret om du tänker genomföra hela kursen på distans.

Kursen har max 25 platser, först till kvarn gäller (om antalet anmälningar blir för få ställs kursen in). Sista dagen för anmälan är 20 januari 2021.

Praktisk information

Kursdatum

VT 2021 under fem heldagar: En självkörande traktor.Den ser ut som en vanlig traktor, men det är en så kallad robottraktor. Alltså en traktor som inte styrs av en förare.

  • 5 februari
  • 19 februari
  • 12 mars
  • 19 mars
  • 26 mars

Kurslokal

Kursen genomförs i lokaler på Campus Valla (Linköpings universitet), Vreta Kluster och Vreta utbildningscentrum samt som verksamhetsbesök på gårdar/företag i Östergötland.

Du kan välja att delta vid dessa träffar på plats eller online. Det går även att genomföra hela kursen som en distanskurs (med obligatoriska möten online).

Kostnad

6 500 kronor per deltagare. Priset är exklusive moms, kostnad för mat och fika tillkommer.

Samarbetspartner

Kursen genomförs i samarbete med Vreta Kluster och inom ramen för Agtech 2030.

 

KontaktVisa/dölj innehåll

Film om kursen och annan relaterad informationVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll